pobrane
Fot. Gmina Rzepin

Do końca tego roku Nadodrzański Oddział SG planuje przyjąć w swoje szeregi 60 nowych funkcjonariuszy. Trwający cały czas nabór daje możliwość młodym ludziom znalezienia atrakcyjnej pracy, realizacji swoich zainteresowań a także uzyskania wynagrodzenia sięgającego początkowo blisko 4 tysięcy złotych. Chętni mogą składać dokumenty w Krośnie Odrzańskim a także w 11 placówkach SG na terenie województwa lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Od kandydatów na funkcjonariusza SG wymagane jest m.in. by nie miał więcej niż 35 lat, by posiadał wyłącznie polskie obywatelstwo, nie był karany sądownie, miał co najmniej średnie wykształcenie – matura nie jest wymagana.

Ważne by kandydat posiadał odpowiednią wiedzę ogólną, zdolność fizyczną i psychiczną do służby. Musi także przejść dwa etapy postępowania kwalifikacyjnego składające się z rozmowy kwalifikacyjnej, padania psychologicznego i psychofizjologicznego, a także z testów wiedzy ogólnej, z języka obcego, testu sprawności fizycznej oraz badań lekarskich.

I etap naboru rozpoczyna się w momencie złożenie dokumentów. Można to zrobić, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny  pod nr tel. 68 358 22 04, 68 358 23 26 lub elektronicznie nabor.noosg@strazgraniczna.pl. Możliwe jest także złożenie dokumentów we wszystkich placówkach podlegających pod Nadodrzański Oddział Straży Granicznej czyli w: Kłodzku, Jeleniej Górze, Zgorzelcu, Legnicy, Wrocławiu, Poznaniu, Kaliszu, Świecku, Tuplicach, Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim.

Kolejnym elementem jest rozmowa przeprowadzana z kandydatem, podczas której skład komisji z pewnością zapyta kandydata m.in. o motywację do podjęcia służby w Straży Granicznej. Po rozmowie kolejno odbędzie się badanie psychologiczne, badanie psychofizjologiczne czyli tzw. „wariograf”. Do tego etapu należą także testy wiedzy ogólnej, z języka obcego, a także test sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna. Ten etap odbywa się od lipca 2020 roku w komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Kandydat nie musi już pokonywać trasy do ośrodka szkoleń w Kętrzynie, Koszalinie czy w Lubaniu.

Na niewątpliwą atrakcyjność służby w Straży Granicznej wpływa możliwość udziału w misjach organizowanych przez Agencję FRONTEX (m.in. w Grecji, Bułgarii, we Włoszech, na Litwie) oraz w ramach umów bilateralnych z innymi krajami m.in. w Macedonii.

Służba w Straży Granicznej daje również możliwość współpracy międzynarodowej i pełnienia służby w patrolach polsko-niemieckich np. we Wspólnych Polsko – Niemieckich Placówkach w Świecku i w Ludwigsdorfie, a także w Polsko – Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych Policyjnych i Celnych w Świecku. 

Służba w Straży Granicznej to służba ciekawa i satysfakcjonująca, a także stała i stabilna. Pełniona jest w młodych, dynamicznych zespołach. Daje również możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej oraz rozwijania swoich zainteresowań. To także duże perspektywy rozwoju zawodowego, jak również możliwość wyboru specjalizacji (np. ekspert do spraw fałszerstw dokumentów, specjalista do spraw migracji, kontroler ruchu granicznego, technik kryminalistyczny, pirotechnik czy funkcjonariusz Zespołu Interwencji Specjalistycznych na lotnisku lub przewodnik psa służbowego). Służba w Straży Granicznej to także prawa emerytalne po 25 latach służby, nagrody roczne, motywacyjne i jubileuszowe. To także atrakcyjne wynagrodzenie wynoszące po przejściu 6 tygodniowego szkolenia blisko 3 800 zł. na rękę.

Wszystkie niezbędne dla kandydatów informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl

Autor: mjr SG Joanna Konieczniak
Rzecznik Prasowy
Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

Czytaj też: Chcesz dołączyć do GoDuster Lubuskie Słubice i odkrywać ciekawe miejsca? Nic prostszego!https://iloveslubice.pl/aktualnosci/chcesz-dolaczyc-do-goduster-lubuskie-slubice-i-odkrywac-ciekawe-miejsca-nic-prostszego/