fotoram.io

Ona z zawodu jest pracownikiem medycznym we Frankfurcie, od niedawna mieszka w Słubicach. On również mieszka w Słubicach i prowadzi agencję pracy i firmę budowlaną „Eurojob-West”. Mowa o Anastasii Mursin i Michale Podymie, którzy dołączyli do Twórczego Społeczeństwa i promują ideę w naszym regionie. 

Projekt „Twórcze społeczeństwo” (TS) jest organizowany z uczestnikami międzynarodowego ruchu społecznego ALLATRA po konferencji 11 maja 2019 roku. Celem jest budowanie takiego formatu społeczeństwa, w którym wartość ludzkiego życia będzie stała na pierwszym miejscu.

– Format społeczeństwa, jest oparty na 8 filarach TS. Te filary zostały stworzone po prawie 10-letnim badaniu społecznym, na podstawie wywiadów z ludźmi – mówi pani Anastasia. – Wywiady zostały zbadane i powstały 8 fundamentów. Podstawowym z nich jest to, co dla ludzi jest najważniejsze w życiu, czyli po prostu szczęśliwe życie.

8 Основ Польша 4k

Dlaczego dołączyliście do tego projektu?

– Przede wszystkim dlatego, że przeraża nas ten format życia i społeczeństwa, który jest teraz. Nazywamy siebie rozwiniętą, supercywilizacją i nadal zabijamy siebie nawzajem, jeden kryzys za drugim, niesprawiedliwość, okłamywanie, strach za przyszłość. Po prostu widzimy swoją odpowiedzialność za naszą przyszłość i rozumiemy, że przekładając odpowiedzialność na polityków nic nie zmienia – odpowiada pan Michał.

– Z powodu, że projekt znajduje się na etapie informowania, nasze działanie polega na informowaniu społeczności, w naszym przypadku polskiej o tym, że już się realizuje – dodaje aktywista.

W dążeniu do celu te młode osoby wspiera bardzo mocna mama pana Michała Wiesława Podyma.

Konferencja

Jednym z celów ALLATRA jest wdrożenie na całym świecie modelu Twórczego Społeczeństwa, społeczeństwa, w którym życie ludzkie jest najwyższą wartością. W tym celu obszary działalności ALLATRA obejmują rozpowszechnianie istotnych i niezbędnych informacji poprzez wyjątkową sieć opartą na tysiącach kanałów multimedialnych i wielu platformach.

Wśród inicjatyw, które stawia sobie „Twórcze Społeczeństwo” są konferencje. Jedna z wielu światowych konferencji pod hasłem„Globalny Kryzys. To już dotyka każdego” odbędzie się 24 lipca. Uczestnikami będą znane na całym świecie postaci, które będą mówić o kwestiach związanych z egzystencją. Konferencja organizowana jest na platformie Międzynarodowego Ruchu Społecznego ALLATRA. To globalne wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie przez wolontariuszy na ponad 60 języków. 

Konferencję będzie można obejrzeć na https://www.youtube.com/watch?v=uC9Ljj-QHi4

Kluczowe tematy konferencji: ● Transformacja cyfrowa, wprowadzenie wysokiej technologii opartej na sztucznej inteligencji w różne dziedziny życia społeczeństwa światowego: zagrożenia i korzyści. ● Czwarta rewolucja przemysłowa i zagrożenie masowym bezrobociem. ● Przyszłość bez pracy. Przyczyny nieuchronnego upadku gospodarki światowej, jeśli zachowany zostanie format konsumpcyjny. ● Radykalne zmiany we wszystkich sferach życia społecznego. ● Problem przeludnienia. ● Szybkie wyczerpywanie się zasobów naszej planety. ● Globalne zmiany klimatu. ● Cykliczność zdarzeń geologicznych, które zależą od czynników zewnętrznych. ● Znaczenie każdego człowieka w budowaniu Twórczego Społeczeństwa. ● Przetrwanie ludzkości i odrodzenie cywilizacji.

Globalny Kryzys. To się dzieje już teraz | Zwiastun