?????????????????????????????????????

Po artystyczno- tanecznych emocjach w wykonaniu Studia Tańca „Bohema”. Tym razem „Magia Dwumiasta” miała swój muzyczny wymiar.

Całonocne NOVUM, bo od godz. 21.00 w piątek do 6.00 w sobotę odbyło się przy zapominanej, ale bardzo klimatycznej „sadzawce (zbiorniku wodnym) w okolicach SOSiR i bazaru miejskiego przy ul. Kupieckiej. Głównymi organizatorami tej elektronicznej, muzycznej uczty było słubickie stowarzyszenie Between_us (Między nami). Należący do stowarzyszenia dziesięciu DJ ’ w dwugodzinnych blokach przekazywało swoją muzyczną pasję licznej publice, która z godziny na godzinę liczniej wypełniała przestrzeń przed sceną. Jednak Novum to nie tylko muzyka, to także klimatyczna dekoracja całego terenu. 

Novum to mistyczne doświadczenie przepełnione symboliką, w formie tożsame z pradawnym obrzędem. Przez dwie noce z piątku na sobotę i soboty na niedzielę, w otoczeniu uroczej sadzawki, oddamy się refleksji poprzez taniec i ruch. Siłą napędową jest muzyka elektroniczna, której etniczne korzenie żywią futurystyczny kwiat, a dodatkowym impulsem, szata wizualna oparta na projekcji światła i obrazu w przestrzeni – w taki sposób twórcy opowiadają o przygotowanym przez siebie wydarzeniu, które będzie też można obejrzeć z w tym samym miejscu dziś w sobotę ponownie od godz. 21.00.

Na załączonych fotkach można zobaczyć głównych piątkowo- sobotnich „aktorów” scenicznych. Stowarzyszenie „Between_us” zarejestrowano w kwietniu 2017 roku. Jak sami mówią przedstawiciele stowarzyszenia ich najważniejszymi celami są wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz wszelkich działań twórczych. A także promowanie i wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez animowanie inicjatyw o charakterze społecznym, ekonomicznym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym.

W zarządzie zasiadają: Tomasz Ossowski, Wojciech Moczydłowski i Tomasz Małecki.

Czytaj też: Słubice: Magia Dwumiasta z Bohemą [FOTO]