Nie chcemy już rozmawiać z władzami powiatu! Jesteśmy przez nich lekceważeni i obrażani – mówili wczoraj podczas spotkania rodzice podopiecznych Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie. Burmistrz Sławomir Dudzis podejmuje radykalne kroki w tej sprawie. Gmina utworzy własny ośrodek. Jeśli rodzice podopiecznych POW przeniosą swoje dzieci, powiatowy ośrodek nie będzie miał racji bytu. – Gmina już wielokrotnie podejmowała działania, by spełnić prośby rodziców i opiekunów. Nasze pisma i prośby kierowane do powiatu już nie mają najmniejszego sensu. Czas zacząć działać! – mówił burmistrz.

Spotkanie rodziców z burmistrzem, radnymi gminy i radnymi powiatu odbyło się w środę 4 sierpnia. Niestety pojawili się na nim tylko radni powiatowej opozycji, którzy wspierali rodziców w dążeniu do przejęcia ośrodka przez gminę. Pozostali radni nie przyjęli zaproszenia od burmistrza, by porozmawiać o sytuacji w Powiatowym Ośrodku Wparcia w Rzepinie (POW). 

O tej sytuacji i planach przejęcia POW przez gminę Rzepin pisaliśmy już wielokrotnie. Problemy rodziców i opiekunów podopiecznych ośrodka opisywaliśmy w artykułach:

„Rodzice proszą powiat o przekazanie gminie ośrodka, którego podopiecznymi są osoby niepełnosprawne tylko z gminy Rzepin”
Na sesji powiatu pojawi się projekt uchwały odnośnie wygaszenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia.
Starosta straszy pozwem mieszkankę. Burmistrz Dudzis staje w jej obronie!

Na wczorajszym spotkaniu, po wysłuchaniu rodziców i radnych burmistrz podjął decyzję o utworzeniu Środowiskowego Domu Pomocy, który będzie działał na zasadach POW, ale zarządzała nim będzie gmina. O to właśnie od ponad roku prosili rodzice. 

– Gmina utworzy nowy ośrodek. Czas już jest niezbyt długi, bo do września trzeba zgłosić akces – mówił burmistrz Rzepina. – To się będzie wiązać z deklaracjami opiekunów podopiecznych POW, w których będzie jasno powiedziane, że opiekunowie wyrażają wolę przeniesienia podopiecznych do gminnego ośrodka. 

Co mówią rodzice i radni? Obejrzyj wideo 

Czytaj też: Dokumentacja za 2 mln lekiem na obwodnicę? Pytamy burmistrza Słubic