Właściciele domów jednorodzinnych mogą liczyć na wsparcie. W Urzędzie Miejskim w Słubicach otwarty został punkt konsultacyjny dla osób, które chcą się ubiegać o pieniądze z rządowego programu Czyste Powietrze, m.in. na wymianę „kopciuchów” na ekologiczne piece.

Burmistrz Mariusz Olejniczak podpisał z Mariuszem Herbutem, Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, porozumienie ustalające zasady promocji i realizacji w naszej gminie Programu Czyste Powietrze. Obejmuje ono wsparcie i obsługę mieszkańców Gminy Słubice w procesie składania wniosków o dofinansowanie i ich rozliczanie.

Punkt konsultacyjny znajduje się na parterze Urzędu Miejskiego (pokój nr 001) i jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 14.00 -16.00. Kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za prowadzenie punktu: 512 966 464.

Celem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

  • Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Zakres wsparcia
  • Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Kwota dofinansowania
  • Dotacja może wynieść do 30 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.
Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy zarejestrować konto na portalu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i się zalogować.

Link do strony głównej programu https://czystepowietrze.gov.pl

Przypominamy, że Gmina Słubice uruchomiła też własny program wsparcia dla osób, które chcą pozbyć się tzw. kopciuchów i wymienić je na ekologiczne piece. Adresatem gminnego programu są właściciele mieszkań, rządowy skierowany jest do właścicieli domów.

Czytaj także: W Słubicach mamy “Rondo Tajnej Organizacji Nauczycielskiej