Portal der Europa-UniversitŠt Viadrina Europa-UniversitŠt Viadrina Referat fŸr Presse- und …ffentlichkeitsarbeit Heide Fest Gro§e Scharrnstra§e 59 15230 Frankfurt (Oder) Fšrderkreiskonto Nr.: 30 100 188 93 bei Sparkasse Oder-Spree BLZ 17 05 50 50 Tel.: 0335 5534 4368 Fax: 0335 5534 4600 e-Mail: presse@euv-ffo.de

W dniach 3-5 listopada 2021 r. na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się międzynarodowa konferencja „Sprawiedliwość i przeciwdziałanie dyskryminacji w kontekście polsko-niemieckim. Upowszechnianie dobrych praktyk i strategii w dydaktyce akademickiej”.

Organizatorami konferencji są Katedra Polsko-Niemieckich Związków Kulturowych i Literackich oraz Gender Studies Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą we współpracy ze Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencję otworzy prof. Adam Bodnar wykładem „Rola rzecznika praw obywatelskich w czasach nieliberalnej demokracji”, który odbędzie się w środę, 3 listopada o godz. 18:00 w sali senatu na Viadrinie. Wykład zostanie wygłoszony w języku niemieckim, a następnie odbędzie się dyskusja w języku angielskim. W dyskusji udział wezmą również prof. Gesine Schwan oraz prof. Timm Beichelt, a całość będzie moderować prof. Bożena Chołuj.

Ze względu na sytuację pandemiczną wymagane jest zgłoszenie udziału do dnia 22 października br., mailem na adres: whk-litkul@europa-uni.de

„Tematem przewodnim konferencji jest sposób traktowania odmienności – społeczno-kulturowych, politycznych, religijnych i innych – w obszarze dydaktyki szkolnictwa wyższego. W życiu publicznym i prywatnym obserwujemy przesunięcie od liberalizacji społecznej, charakterystycznej dla okresu przemian ustrojowych w kierunku tendencji populistycznych i prawicowo-ekstremistycznych. Dzieje się to zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, i prowadzi do silnych podziałów społecznych, a także do konfliktów w relacjach międzypaństwowych.” – podkreśla prof. dr Bożena Chołuj, inicjatorka konferencji, kierująca katedrą Polsko-Niemieckich Związków Kulturowych i Literackich.

Podczas konferencji naukowczynie i naukowcy, studentki i studenci będą dyskutować o fenomenie odmienności i zróżnicowania, analizując zagadnienia praworządności, sprawiedliwości i koncepcji antydyskryminacyjnych w kontekście dydaktyki uniwersyteckiej i funkcjonowania instytucji akademickich.

Informacji udziela:

Collegium Polonicum UAM w Słubicach

Tel. 61 829 6812

www.cp.edu.pl

Czytaj też: Inaugurację roku akademickiego w Collegium Polonicum będzie można obejrzeć live na Facebook’u