Pod hasłem: „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy” w dniu 24 października 2021r. w Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Słubicach obchodziliśmy Niedzielę Misyjną, która rozpoczęła Tydzień Misyjny. Niedziela Misyjna to nie tylko święto samych Misjonarzy, ale również wszystkich ich współpracowników.

W związku z tym Wincentyńska Młodzież Maryjna aktywnie działająca przy parafii, w październiku zorganizowała na terenie naszego miasta zbiórkę materiałów opatrunkowych pod hasłem „Opatrunek na ratunek”. Zebrane w kościele oraz placówkach oświatowych naszego miasta, gazy, waty i inne materiały opatrunkowe zostaną przekazane do Fundacji Redemptoris Missio w Poznaniu i za ich pośrednictwem wysłane do Afryki. Ponadto po każdej Mszy św. zbierane były dobrowolne datki na misje w Beninie, gdzie posługują misjonarze św. Wincentego a’Paulo.

Młodzież i Przyjaciele Misji swoim śpiewem, grą i tańcem uświetnili Mszę Misyjną o godz. 11.00, którą w językach odprawił ksiądz Krzysztof Śliwa CM wraz z asystą Liturgicznej Służby Ołtarza. Nie zabrakło rytmicznych utworów i śpiewów w języku lingua. Wieczorem zaś w j. polskim, francuskim, chińskim i po łacinie odprawiony został różaniec w intencjach misji.

Temat tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego, „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20) jest zaproszeniem dla każdego z nas, aby „wziąć odpowiedzialność” i oznajmić, co nosimy w swoich sercach.

W Światowy Dzień Misyjny z wdzięcznością wspominaliśmy wszystkie osoby, które swoim świadectwem życia pomagają nam rozwijać naszą wiarę. Pamiętamy zwłaszcza o tych, którzy wyruszyli w drogę, opuścili Ojczyznę i rodzinę, żeby dotrzeć z Ewangelią do najdalszych stron świata. Włączmy się jak najpełniej w przeżywanie tegorocznej Niedzieli Misyjnej i Tygodnia Misyjnego. Niech to będzie wyrazem naszej wiary, „która umacnia się, gdy jest przekazywana”.

Autor: Kamila Łopusiewicz

Czytaj także: Jak będzie wyglądać 1 listopada? Organizacja wokół cmentarza oraz darmowe autobusy