Stowarzyszenie LGD „Między Odrą a Bobrem” wspólnie z Fundacją Rozwoju Holistycznego 14.03.2022 r. rozpoczynają nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „NOWEFIO –lubuskie lokalnie”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Nabór prowadzony będzie do 04.04.2022 r. Wnioski wraz z załącznikami należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: nowefio.lubuskie@gmail.com

Kto może ubiegać się o mikrodotację?

Młoda organizacja pozarządowa – organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie przekracza 30 tys. zł.

Grupy nieformalne – nie mniej niż trzy osoby, pełnoletnie, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW samodzielnie lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. Patronem).

Organizacja pozarządowa (tzw. Patron) – organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia.

Jaka jest pula środków?

Pula środków wynosi 540 000 zł

Jaka jest wysokość wsparcia?
  • Młode organizacje – do 6 000 zł
  • Grupy nieformalne występujące samodzielnie i z Patronem – do 6 000 zł
Na co może zostać wykorzystane wsparcie?
  • Młode organizacje mogą wykorzystać środki na:

Zakup sprzętu biurowego; sprzętu związanego z obszarem działań organizacji; koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podnoszenie kwalifikacji pracowników, wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną; pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju;

na realizację lokalnych inicjatyw, przedsięwzięć, mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 UoDPPioW

  • Grupy nieformalne (występujące samodzielnie lub z Patronem) mogą wykorzystać środki na:

Realizację lokalnych inicjatyw, mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 UoDPPioW.

  • Kryteria i sposób wyboru projektów:

Kryteria i sposób wyboru projektów zostały zawarte w Regulaminie konkursu oraz w załącznikach: karty oceny. Omawiane będą podczas szkoleń online.

Szkolenia online
  • szkolenie dla grup nieformalnych występujących z Patronem/samodzielnie – 21.02.2022 godz.: 15:00

link do spotkania: https://app.livewebinar.com/640-918-727

  • szkolenie dla młodych organizacji: 22.03.2022 godz.: 17:00

link do spotkania: https://app.livewebinar.com/894-359-652

Aby wziąć udział w szkoleniu, nie trzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania!

Gdzie uzyskać informacje?

Na stronie www.lubuskielokalnie.fam.org.pl zamieszczone zostały Regulamin konkursu wraz załącznikami. Zachęcamy również do korzystania z naszego wsparcia.

nowefio plakat 2022
Nowefio – mikrodotacje

Kontakt:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem”
ul. Lipowa 1
66-003 Zabór
Tel.: 603 505 517
e-mail: nowefio.lubuskie@gmail.com

Fundacja Rozwoju Holistycznego

ul. Traugutta 6

66-400 Gorzów Wlkp.

Tel.: 600 676 083

e-mail: fundacja.frh@gmail.com

Czytaj także: Selekcja do 10. festiwalu sztuki ART | na granicy zakończona – wystawi 13 artystów!