Czy zwierzęta na granicy polsko-białoruskiej są zagrożone? Poseł na Sejm dr. Tomasz Aniśko (Partia Zieloni) zwrócił się z istotnymi pytaniami w sprawie bezpieczeństwa zwierząt na granicy. 

W odpowiedziach udzielonych przez Małgorzatę Golińską Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska, czytamy, że resort środowiska nie posiada informacji na temat śmierci zwierząt w wyniku próby przejścia przez granicę. Jednocześnie wskutek rekomendacji, tam, gdzie jest to możliwe, podjęto działania ograniczające dostęp zwierzyny do concertiny poprzez „obudowanie” tego płotu z obu stron siatką leśną.

Osobniki z terytorium Rzeczypospolitej wyposażone w obroże telemetryczne przekraczają granicę państwową wchodząc jedynie do kilkuset metrów w głąb terytorium Białorusi. Po dotarciu do białoruskiej bariery zawracają – nie będąc w stanie jej pokonać. Białoruską zaporę tworzy kilka rzędów zasieków. Ogrodzenie o wysokości ok. 2,5 metra podłączone jest również pod napięcie – pisze Ministerstwo

Tomasz Aniśko: Czy wiadomo o próbach przejścia przez granicę żubrów bądź innych gatunków zwierząt zamieszkujących te tereny? Ile prób odnotowano i czy concertina została w tych przypadkach otwarta, zapewniając zwierzętom bezpieczne przejście przez granicę?

Ministerstwo: Na wstępie trzeba wyjaśnić, że concertina jest tymczasowym zabezpieczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej, które powstało doraźnie w sytuacji poważnego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa w związku ze zorganizowanym kierowaniem przez białoruskie służby państwowe do bezpośredniej strefy granicznej z Polską wielotysięcznych grup migrantów z Bliskiego Wschodu, mających bez żadnej kontroli/nielegalnie przekraczać granicę polską, która stanowi jednocześnie granicę Unii Europejskiej. Docelowo na granicy stanie bezpieczna dla przyrody, umożliwiająca zwierzętom migracje, stała zapora z dozorem elektronicznym. Do tej pory stwierdzono pojedyncze przypadki obecności żubrów za linią zabezpieczenia. Straż Graniczna przy współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym umożliwiła przejście żubrów na terytorium Rzeczypospolitej.

Ile zwierząt ucierpiało fizycznie w wyniku próby przejścia przez postawione na granicy zasieki? Jakie to były gatunki?

Resort środowiska nie posiada informacji na temat śmierci zwierząt w wyniku próby przejścia przez granicę. Jednocześnie wskutek naszych rekomendacji, tam, gdzie jest to możliwe, podjęto działania ograniczające dostęp zwierzyny do concertiny poprzez „obudowanie” tego płotu z obu stron siatką leśną.

Czy przed postawieniem zasieków na granicy polsko-białoruskiej odbyły się konsultacje z naukowcami specjalizującymi się w dobrostanie zwierząt oraz środowiska, w którym żyją? Jakie były opinie przedstawione przez środowisko naukowe?

Zabezpieczanie granicy odbyło się w warunkach poważnego zagrożenia z zewnątrz, inspirowanego przez reżim białoruski. Priorytetem było zapewnienie szczelności granicy i bezpieczeństwa Państwa.

Jakie działania mające na celu uwolnienie i zapobieganie przyszłym przypadkom uwięzienia zwierząt są planowane?

Budowa stałej zapory na granicy, wzmacniającej bezpieczeństwo Państwa, jednocześnie szanującej interesy przyrody z pewnością będzie rozwiązaniem dużo korzystniejszym dla przyrody niż rozwiązanie tymczasowe (concertina). Powołany mocą ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1992) Zespół ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej rekomenduje najlepsze rozwiązania dla tej inwestycji – również w zakresie ochrony środowiska. Gwarantuje to minimalizację oddziaływań na środowisko – w tym na cele ochrony obszarów Natura 2000 czy Białowieskiego Parku Narodowego.

Zgodnie z rekomendacjami służb ochrony środowiska stała zapora będzie wyposażona w ponad 20 przejść dla dużych, a także w ponad 70 tys. przejść dla małych zwierząt. Konstrukcja zapory będzie bezpieczna dla zwierząt. Trzeba podkreślić, że graniczne rzeki nie będą zabezpieczone stałą zaporą. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że na terytorium Białorusi od wielu lat istnieje szczelna bariera (tzw. sistiema), która uniemożliwia migracje zwierząt, czego dowodzi monitoring migracji żubrów (wnioski na podstawie badań Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego).

Polska, świadoma wartości przyrodniczej Puszczy Białowieskiej, nawet w obliczu poważnego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa podejmuje wysiłki, by np. zapewnić zwierzętom możliwość migracji, czego od lat nie zapewnia strona białoruska.

Czytaj także: Koronawirus w Brandenburgii. Jednorazowe przedłużenie obostrzeń zwiastuje koniec pandemii?