Słyszeliście o recyklingu budowlanym? Dla wielu osób to pojęcie może być obce –  ponieważ zdecydowana większość deweloperów i firm budowlanych jeszcze nie stosuje takiej technologii. – Mając świadomość wyniszczenia środowiska naturalnego i irracjonalnego gospodarowania odpadami, zdecydowaliśmy się działać na niełatwym rynku recyklingu budowlanego – mówi David Szorc, założyciel firmy Panterra Group, która wkracza na rynek powiatu słubickiego. Warto dodać, że firma angażuje się w pomoc na rzecz mieszkańców naszego regionu. 

Renata Hryniewicz:  Kim jesteście i jakie są cele firmy?

David Szorc: Nazywam się David Szorc urodziłem się i wychowałem w Niemczech, lecz od najmłodszych lat rodzice zaszczepili we mnie miłość do Polski. Stąd pomysł działalności na Ziemi Lubuskiej, daje mi to możliwość bycia w dwóch domach jednocześnie. Mieszkając w stolicy Niemiec, gdzie codziennie jestem świadkiem powstawania otaczającej mnie infrastruktury, zdałem sobie sprawę jak wielkim problemem są odpady budowlane i jak cennym jest ich ponowne wykorzystanie. Przeciwstawiając się jednorazowości i marnotrawieniu cennych surowców, stworzyłem markę Panterra – miejsce, gdzie powtórne korzystanie z dóbr ma ogromne znaczenie. Naszą misją jest przywrócenie niekorzystnie przekształconych obszarów i nadmiernie wyeksploatowanych ziem do natury. PANTERRA to nowa wizja recyklingu budowlanego, gdzie materiały otrzymują nowe życie bez uszczerbku na środowisku.

Na czym polega recykling budowlany? Jaki jest jego cel? Jak można materiał z odzysku ponownie wykorzystać?

Proces odzysku materiałów budowlanych jest ściśle kontrolowany i nadzorowany przez wysoce wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą. W pierwszym etapie poprzez przesiewanie oddzielamy gruz od resztek metali, drewna i innych zanieczyszczeń, które niegdyś były częścią konstrukcyjną budynku. Tak oczyszczony gruz trafia do kolejnej maszyny, jaką jest kruszarka – dzięki niej kruszymy materiał na osobne frakcje. Odpowiednia instalacja oraz najwyższej jakości park maszyn pomaga nam powtórnie wykorzystać każdy odpad budowlany tworząc z niego pełnowartościowe kruszywo budowlane posiadające doskonałe parametry. Taki produkt można powtórnie wykorzystać jako podsypkę pod posadzki, surowiec do równania terenów lub kruszywo do tworzenia dróg dojazdowych czy ścieżek rowerowych.

Jakie kraje korzystają z takiej formy recyklingu?

Co roku UE produkuje 750 milionów ton odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które stanowią nawet 25–30 % wszystkich unijnych odpadów. Znalezienie nowych zastosowań dla metali, drewna, szkła i betonu, dzięki którym surowce te nie będą trafiać na wysypiska, jest dla UE priorytetem. By wspierać realizację tego celu, unijna strategia „Europa 2020” wymaga od państw członkowskich, by ponownie wykorzystywały, poddawały recyklingowi i odzyskiwały wagowo co najmniej 70 % nieszkodliwych odpadów z budowy i rozbiórki. Co za tym idzie każde państwo członkowskie jest zobligowane do powtórnego wykorzystania odpadów budowlanych.

Jak to wygląda w Polsce, czy jest zainteresowanie?

Okazuje się, że obecnie nie ma jednoznacznych norm prawnych, które regulowałyby tę kwestię. Pojawiają się kolejne przepisy, jak chociażby nowelizacja ustawy o odpadach, wprowadzona na początku roku 2021 przez Ministerstwo Środowiska i Klimatu, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Dotyczy ona obowiązkowej segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Przepisy te są jednak bardzo zawiłe, a ich egzekwowanie będzie trudne. W związku z tym w praktyce recykling materiałów budowlanych wciąż jest kwestią dobrej woli deweloperów, pracowników branży budowlanych oraz osób prywatnych, które przeprowadzają remonty w swoich mieszkaniach.

Dlaczego chcą Państwo wejść na rynek powiatu słubickiego? Czy tutaj jest taki recykling bardziej potrzebny? W jaki sposób wybierane są miejsca?

Rynek powiatu słubickiego jest dla nas atrakcyjny, ponieważ z uwagi na rozwijający się rynek deweloperski czy budowę hal przemysłowych zapotrzebowanie w powiecie na taki materiał jest bardzo duże. Warto również wspomnieć o ścieżkach rowerowych, których wciąż brakuje w naszym regionie.

Dzięki materiałowi budowlanemu z recyklingu inwestorzy mogą zaoszczędzić znaczne ilości pieniędzy, nie tracąc przy tym na jakości.

Wiem, za Wasza firma angażuje się w pomoc Idze Czekalskiej z Boczowa. W tę pomoc włączył się cały powiat słubicki organizując różne akcje pomocowe. Skąd decyzja o pomocy właśnie tej dziewczynce i w jaki sposób firma jej pomaga? Czy w firmie pracują osoby, które mieszkają na ziemi lubuskiej?

Akcje charytatywne są dla nas niezmiernie ważne. Nasz jeden z  ostatnich projektów, którego beneficjentem jest lokalna społeczność to boisko piłkarskie w Sądowie, zbudowane z certyfikowanych materiałów recyklingowych.

Natomiast w pomoc Idze zaangażowaliśmy się nieprzypadkowo. Jeden z członków naszego zespołu toczył walkę z tą samą chorobą o życie swojej córki. Przez co jesteśmy świadomi jak wielką rolę odgrywa czas w walce z tą chorobą.

Byliśmy współorganizatorami festynów charytatywnych na rzecz Igi, przekazaliśmy również kilka ciekawych „fantów” na licytację. Do tej pory staramy się wpierać rodziców Igi w tej nierównej walce.

Owszem w firmie pracują osoby, które mieszkają na ziemi lubuskiej, aczkolwiek nasza kadra składa się z doświadczonych osób z różnych zakątków Polski.

Czy macie jakieś projekty zrealizowane/do realizacji na terenie woj. lubuskiego? Jeśli tak to jakie i gdzie?

Posiadamy kopalnie, w której metodą odkrywkową wydobywamy piach. Dzięki nowoczesnej technologii oraz przy wykorzystaniu najwyższej klasy maszyn jesteśmy w stanie wydobywać znaczne ilości złoża w krótkim czasie. Kopalnia to na ten moment niekorzystnie przekształcony teren o unikalnym krajobrazie.

Naszym głównym celem jest rekultywacja i zagospodarowanie poeksploatacyjnego terenu górniczego w taki sposób, aby nie był już postrzegany jako teren wcześniejszego urobku.

Aby przywrócić wartości użytkowe oraz przyrodnicze tego terenu, zadbamy o to, aby wszystkie fazy rekultywacji zostały wykonane pod okiem ekspertów z dziedziny inżynierii i ochrony środowiska. Nasze działania będą wielowektorowe, zajmiemy się między innymi:

  • właściwym ukształtowaniem rzeźby terenu;
  • poprawieniem właściwości fizykochemicznych gleby;
  • odtworzeniem gleby;
  • prawidłową melioracją;
  • umocnieniem skarp i stabilizacją gruntu;
  • budową dróg dojazdowych;

Kolejny nasz projekt noszący nazwę The Spots realizowany jest w cudownym, urokliwym zakątu województwa lubuskiego we wsi Garbicz, nieopodal jeziora Kręcko, gdzie  powstaje kompleks 13 ekologicznych domków jednorodzinnych, budowanych z myślą o rodzinach cztero- oraz sześcioosobowych. Wprowadzając się do domu, można zachwycić się nowoczesną architekturą, przestronnym wnętrzem i ustawnym rozkładem pomieszczeń. Sielankowa okolica, z dala od wielkomiejskiego zgiełku to niewątpliwy atut dla osób ceniących kontakt z naturą. Same domy mogą posłużyć zarówno jako mieszkanie całoroczne, jak i baza wypadowa na letni wypoczynek.

Dziękuję za rozmowę

Czytaj też: Rozmowa z Anną Gajdą-Cikotą z Kowalowa – certyfikowaną specjalistką od Symultaniczno- Sekwencyjnej Nauki Czytania i Metody Krakowskiej