Najpóźniej 1 listopada br. zakłady ubezpieczeń mają rozpocząć stosowanie najnowszej rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącej likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych – informuje Prawo.pl. Według ekspertów, cytowanych przez serwis, zmiany w dużej części korzystne dla poszkodowanych, mogą jednak doprowadzić do wzrostu cen polis.

Jak podaje Prawo.pl, zgodnie z rekomendacją KNF kwota należna z OC komunikacyjnego przy szkodzie częściowej ma zapewnić uprawnionemu przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody. Ubezpieczyciel może samodzielnie zorganizować naprawę auta w warsztacie, ale tylko po uzyskaniu na to zgody poszkodowanego. Taka zgoda nie może być warunkiem wypłaty odszkodowania.

Lepiej dla poszkodowanych

Serwis wskazuje również, że na mocy nowych wytycznych zakłady ubezpieczeń ustalając należne świadczenie nie mogą powoływać się na rabaty lub upusty, obowiązujące we współpracujących z nim warsztatach naprawczych i punktach sprzedaży. Według Prawo.pl ten zapis pozytywnie ocenia biuro Rzecznika Finansowego.

„Wprowadzenie powyższej regulacji powinno poprawić sytuację poszkodowanych w kontekście uzyskania odszkodowania pokrywającego rzeczywistą szkodę powstałą w ich majątku. Co istotne KNF szczegółowo opisała również, jakie obowiązki spoczywają na zakładzie ubezpieczeń przy rozliczaniu szkody tak metodą serwisową, jak i kosztorysową” – pisze rzecznik finansowy, cytowany przez serwis.

Rekomendacja zobowiązuje też towarzystwa ubezpieczeniowe do refundacji celowych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów najmu pojazdu zastępczego.

„W zakresie najmu pojazdu zastępczego zamieniono ofertę najmu na propozycję najmu, jaka może paść ze strony ubezpieczyciela, co sugeruje brak obligatoryjnej konieczności skorzystania z takiej propozycji. Wskazano także, że zakład ubezpieczeń nie może automatycznie odmawiać zwrotu poniesionych kosztów za czas najmu, jeżeli na uprawnionego zarejestrowany jest inny pojazd niż uszkodzony” – tłumaczy serwisowi adwokat Magdalena Rok-Konopa.

Nowe wytyczne kładą też nacisk na obowiązek przekazania poszkodowanemu zgłaszającemu szkodę informacji o zasadach uznawania kosztów wynajmu pojazdu zastępczego oraz wskazują, że elementem tzw. kompleksowej likwidacji szkody ma być zapewnienie pojazdu zastępczego na czas naprawy.

„Spodziewam się, że na skutek tych rekomendacji standardem stanie się przedstawianie klientom propozycji podstawienia samochodu zastępczego i zabrania uszkodzonego do warsztatu naprawczego” – mówi Piotr Ruszowski, prezes Mondial Assistance, cytowany przez Prawo.pl.

Wyższe koszty, wyższe ceny? 

„Wyższe koszty szkód, wynikające z jakichkolwiek nowych zasad oznaczają wyższe ceny polis dla klientów – wskazuje Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, wypowiadający się dla Prawo.pl. – Zapisy rekomendacji kładą nacisk na zrównanie kosztorysów oraz rozliczeń fakturowych, wprowadzają zakaz stosowania rabatów, ograniczają pole działania ubezpieczyciela do rynku lokalnego. Teoretycznie, to są bardzo dobre rozwiązania z punktu widzenia poszkodowanych. Jednak w krótkim czasie mogą doprowadzić do dużego wzrostu cen za ubezpieczenia dla wszystkich kierowców” – podsumowuje.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Czytaj też: Na słubicki rynek wkracza recykling budowlany! Na czym polega? Jakie są z tego korzyści? Rozmowa z Davidem Szorcem, założycielem firmy Panterra Group