Za wieloletnie proeuropejskie zaangażowanie publicystka i europosłanka Róża Gräfin von Thun und Hohenstein odebrała w czwartek 13 października 2022 roku 21. Nagrodę Viadriny Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Nagroda jest przyznawana przez Fundację Nagrody Viadriny osobistościom i inicjatywom, które w szczególny sposób przyczyniły się do polsko-niemieckiego porozumienia.

W swoim przemówieniu na temat polityki europejskiej Róża Gräfin von Thun und Hohenstein odniosła się do rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie i jej konsekwencji dla Europy i Unii Europejskiej. „To już naprawdę najwyższa pora, żeby zrozumieć: To jest nasza wojna! Wszyscy zostaliśmy zaatakowani przez Putina, nasz porządek świata jest atakowany, nasza jedność, nasze wartości, nasza cywilizacja są zagrożone.” powiedziała Róża Thun. „Świat, który znamy, się skończył i musimy wspólnie budować nowy świat, a dokładniej i nieco skromniej – nową Europę” powiedziała laureatka, podkreślając konieczność powiększenia UE o Ukrainę, ale też kraje Bałkanów Zachodnich. Organizacja nowej Europy będzie wymagać wiele od swoich mieszkanek i mieszkańców: „Solidarność będzie nas wiele kosztować, ale jeśli nie mamy odwagi i nie jesteśmy gotowi ponieść tych kosztów teraz, to będzie to znacznie droższe.”

Zwracając się do studentek i studentów pierwszego roku, którzy w tym tygodniu rozpoczynają naukę na Uniwersytecie Europejskim Viadrina, Róża Thun powiedziała: „Państwa obowiązkiem jest wykorzystać wiedzę i doświadczenie, które tu zdobędziecie, aby uczestniczyć w kształtowaniu świata, który buduje, a nie niszczy, który chroni, a nie zabija, w którym ludzie mówią i słuchają, a nie krzyczą i grożą.”

Podczas wręczania Nagrody p.o. prezydentka Viadriny prof. dr Eva Kocher podkreśliła szczególną rolę Róży Thun w porozumieniu polsko-niemieckim i europejskim: „Poświęciła Pani całe swoje życie zawodowe idei integracji europejskiej. Jako polski głos proeuropejski wnosi Pan istotny wkład w konstruktywny dialog polsko-niemiecki na temat przyszłości Europy.”

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein z Nagrodą Viadriny. Fot. Heide Fest/Viadrina.

Nagrodę w wysokości 5.000 euro Róża Thun przekaże na rzecz Fundacji Polska Gościnność, która wspiera uchodźców w Polsce.

W trakcie uroczystości, która stanowiła jednocześnie inaugurację 31. roku akademickiego na Viadrinie, wręczono również nagrodę Towarzyszącą w ramach Nagrody Viadriny w wysokości 1.000 euro transgranicznemu projektowi dla dzieci i młodzieży „Weimarer Dreieckchen – Trójkącik Weimarski – Petit triangle de Weimar”. Ta polsko-niemiecko-francuska inicjatywa łączy uczniów z trzech krajów „Trójkąta Weimarskiego” i pozwala im wspólnie doświadczać Europy.

Więcej informacji na temat Nagrody Viadriny i tegorocznej laureatki oraz listę dotychczasowych laureatek i laureatów można znaleźć na stronie: www.europa-uni.de/nagrodaviadriny.

Czytaj też: POLICYJNA ESKORTA W TROSCE O ŻYCIE DZIECKA