Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego już od 2013r. realizuje projekty na podstawie zadania powierzonego przez Gminę Słubice w ramach programu przeciwdziałania przemocy. W sumie jest to już nasz ósmy projekt, z czego niektóre były 2-letnie. 

 

I tak właśnie mija nam pierwszy rok w ramach projektu “Przerwij milczenie IV” finansowanego ze środków Gminy Słubice. Na każdy rok projektu uzyskaliśmy środki w kwocie 15000,00 zł. Okres realizacji całego projektu to 8.04.2022r. – 31.12.2023r.

 

Projekt skierowany jest do osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023r. Można będzie nadal korzystać z pomocy psychologa oraz uczęszczać na warsztaty umiejętności społecznych z elementami treningu zastępowania agresji dla dzieci.

 

Projekt w 2022r. skupiał się na trzech działaniach: pomocy osobom doświadczającym przemocy lub będących świadkami przemocy, działaniach profilaktycznych- ucząc dzieci jak radzić sobie z emocjami (jak je poprawnie rozpoznawać, nazywać, wyrażać), w działaniach pod presją, współdziałania w grupie itp. oraz filmikach edukacyjnych.

 

Krótkie przedstawienie i podsumowanie realizowanych zadań w liczbach:

  • Konsultacje/Terapia psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 117 godzin, z których skorzystało 18 osób,
  • Warsztaty Umiejętności Społecznych z elementami treningu zastępowania agresji dla dzieci – 17,5 godzin, z których skorzystało 7 dzieci, zajęcia prowadzone były dla klas III – V,
  • Filmy edukacyjne i informacyjne dla mieszkańców.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny, a więcej inf. można uzyskać pod nr tel. 665433124 u P. Moniki Dutkiewicz, koordynatora projektu.

 

Źródło: Stowarzyszenie po PROstu

 

Czytaj też: Stowarzyszenie po PROstu zrealizowało projekt: Gminna Poradnia Specjalistyczna II