Podczas sesji Rady Miejskiej w Słubicach radni uchwalili budżet na 2023 r.  – Choć czeka nas kolejny trudny rok, nie zwalniamy tempa, bo potrzeb jest ciągle wiele – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak. – Cieszy mnie, że na dużą część inwestycji zdobyliśmy pokaźne dofinansowanie. Jest to najwyższy, od wielu lat, poziom pozyskanych dotacji – podkreśla.  

Jak mówił podczas sesji burmistrz, w  przyszłym roku priorytetem będą przebudowy i remonty gminnych dróg. – Zamierzamy na nie przeznaczyć aż 46 proc. kwoty zaplanowanej na wszystkie inwestycje – zapowiedział burmistrz.  

Cała pula na inwestycje to 31,5 mln zł. Na poprawę jakości gminnych dróg pójdzie ponad 16,1 mln zł. Wśród zaplanowanych inwestycji jest m.in. budowa 4 km drogi gminnej i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w Słubicach do Drzecina. To inwestycja za 7, 3 mln zł, ale 4,7 mln zł gmina dostanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W przyszłorocznym budżecie na budowę tej drogi przeznaczymy blisko 5,1 mln zł, reszta zostanie wydana na początku 2024 roku, bo wtedy mają zakończyć się prace.  

Ponad 5,2 mln zł pójdzie też na II etap przebudowy ul. Kopernika. W sumie inwestycja ta ma kosztować 7,5 mln zł. I w tym przypadku gmina dostała spore dofinansowanie – ponad 4,7 mln zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Przebudowa drugiego odcinka Kopernika, od przedszkola „Jarzębinka” do końca ulicy, ma się zakończyć w grudniu przyszłego roku. W budżecie znalazły się też pieniądze na przebudowę ul. Szkolnej w Kunowicach i budowę przy niej ścieżki rowerowej. Wartość inwestycji to ponad 2,4 mln zł. Dofinansowanie – 1,4 mln zł pochodzić będzie z Urzędu Marszałkowskiego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). 1,6 mln zł zapisano też na przebudowę drogi przy ul. Piłsudskiego, a ponad 1 mln zł na przebudowę ul. Witosa. Gmina zrobi też pierwszy krok w kierunku budowy nowej drogi przy ul. Folwarcznej. 80 tys. zł zapisano w budżecie na projekt.

Gmina pomoże powiatowi

400 tys. zł pójdzie z budżetu Słubic na dofinansowanie zadań powiatu. – 200 tys. zł gmina przekaże w formie dotacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Lisowie, a kolejne 200 tys. zł stanowić będzie dotacja dla szpitala na zakup wieży artroskopowej wraz z wyposażeniem. Przekażemy też 120 tys. zł powiatowej straży pożarnej na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia – wylicza burmistrz.

Ponadto w budżecie znalazło się ponad 3,3 mln zł na budowę energooszczędnego oświetlenia przy drogach. 1,9 mln zł planuje się wydać na oświetlenie oś. Widok w Kunowicach, ponad 1,3 mln zł na oświetlenie os. Zielone Wzgórza w Słubicach, a 80 tys. zł na os. Krasińskiego.

Ponad 1,8 mln zł na oświatę

Radni zdecydowali, że nadal gmina będzie inwestować w placówki oświatowe, mimo, że w ostatnich latach wydano na nie rekordowe kwoty (m.in. na budowę nowej szkoły w Kunowicach czy dwóch hal sportowych przy szkołach). W przyszłym roku m.in. 1,2 mln zł przeznaczone zostanie na termomodernizację przedszkola „Jarzębinka” w Słubicach, a 80 tys. zł na budowę terenu rekreacyjnego przy szkole w Golicach. Ponadto 280 tys. zł pójdzie na modernizację korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach, a 95 tys. zł na przebudowę instalacji wodnej w „jedynce”. 

W sołectwach też aktywnie

Pół miliona złotych zapisano w budżecie na budowę lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej na potrzeby mieszkańców Świecka, Rybocic i Kunic. Ponad 330 tys. zł przeznaczono na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wśród wielu z nich jest m.in. modernizacja ogrodzenia świetlicy w Kunowicach, remont świetlicy w Nowych Biskupicach i Rybocicach, montaż oświetlenia ulicznego w Lisowie (11 tys. zł). Oprócz tego w budżecie znalazły się pieniądze na: projekt budowlany boiska w Drzecinie (40 tys. zł), zakup harcówki w Starych Biskupicach na świetlicę wiejską (150 tys. zł) czy rozpoczęcie zadania związanego z budową świetlicy wiejskiej w Lisowie (100 tys. zł).  

 Co jeszcze w budżecie?

1 mln zł zamierza wydać samorząd na modernizację gminnych dróg, nadal realizowany będzie gminny program wymiany „kopciuchów” na ekologiczne piece. Na dotacje dla mieszkańców zarezerwowano w budżecie 75 tys. zł. Ponadto 100 tys. zł pójdzie na doposażenie placów zabaw, a 150 tys. zł na rozbudowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. 300 tys. zł gmina przeznaczy też na modernizację mieszkań komunalnych.

Planowane dochody gminy w 2023 roku mają wynieść 127 mln zł, a wydatki 156, 5 mln zł.

Burmistrz Mariusz Olejniczak mówi, że budżet na 2023 rok był jednym z trudniejszych do opracowania. – Nieprzewidywalność poziomu inflacji, opóźnień w łańcuchach dostaw czy wzrost kosztów usług świadczonych dla jednostek gminy powodują dużo większy wzrost wydatków bieżących niż w latach poprzednich. Do tego dochodzą szczególnie uciążliwe wzrosty kosztów energii elektrycznej, które samorządy odczuły w tym roku – tłumaczy.

Skarbnik gminy Rafał Dydak mówi, że powoduje to zmniejszenie nadwyżki operacyjnej, czyli różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, do najniższego poziomu od ponad 10 lat.

 

– Jednak na tle innych samorządów jesteśmy jedną z niewielu gmin, gdzie planuje się nadwyżkę operacyjną. Większość samorządów nie jest w stanie sporządzić budżetów na 2023 rok z nadwyżką operacyjną, co przekłada się na zmniejszenie poziomów inwestycji ze środków własnych.

 

Źródło: Gmina Słubice

 

Czytaj też: Darmowa aplikacja poinformuje mieszkańców gmin: Słubice, Górzyca i Rzepin o terminie odbioru śmieci