W oddziale przedszkolnym, działającym przy Szkole Podstawowej w Kunowicach, odbyły się pierwsze zajęcia pn. „Spotkania ze słubicką wodą” zorganizowane przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach.

„Spotkania edukacyjne ze słubicką wodą” to zaplanowany na pierwsze półrocze 2024 roku cykl wydarzeń o charakterze edukacyjno-ekologicznym, które zostaną zrealizowane przez pracowników słubickich wodociągów na terenie gminy Słubice. Miejscem realizacji będą placówki oświatowe z terenu gminy Słubice i obiekty spółki.

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 5 – 11 lat, mieszkających na terenie gminy Słubice. Jego realizacja jest planowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Głównym celem projektu jest wdrożenie działań zwiększających świadomość i wiedzę ekologiczną w najbliższym otoczeniu. Dzieci zdobędą wiedzę m.in. związaną z wykorzystywaniem naturalnych zasobów wodnych i dbaniem o ochronę środowiska w zakresie racjonalnego wykorzystywania wody i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków.

Na wszystkich zajęciach edukacyjnych będą omawiane zagadnienia związane z zasobami wodnymi na terenie gminy Słubice, m.in. z produkcją wody i dostarczaniem jej do odbiorców, dbałością o jakość wody, jej uzdatnianiem , a także deficytem wody, ochroną zasobów wodnych i ich racjonalnym wykorzystywaniem przez ludzi. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z wpływem człowieka na jakość ścieków socjalno-bytowych, sposobami na ich oczyszczanie na przykładzie działania Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach.

Zaplanowany został też konkurs plastyczno-techniczny dla przedszkoli i szkół, który odbędzie się na przełomie lutego i marca 2023 roku, a wyłonienie zwycięzców planowane jest na 22 marca 2024 roku w Światowym Dniu Wody.

Opracowane przez ZUWŚ Sp. z o.o. w Słubicach
Fotografie arch. ZUWŚ Sp. z o.o. w Słubicach

Artykuł sponsorowany