Fot. GoDrone FSL

Wśród 15 radnych Ośna Lubuskiego jeden wyróżnił się szczególną aktywnością. Jest to Edmund Pilimon. Ten sam radny współtworzy klub radnych „Radni  Niezależni”, w skład którego wchodzi trzech radnych opozycji. Klub ten składał projekty uchwał oraz interpelacje. I to by było na tyle. Nie mamy informacji, jakoby jeszcze któryś z pozostałych 12 radnych cokolwiek zrobił w mijającej kadencji.

Spośród 15 radnych gminy Ośno Lubuskie, to właśnie Edmund Pilimon zasługuje na szczególne wyróżnienie za swoje zaangażowanie i skuteczność. Jego działania obejmowały szereg inicjatyw i projektów, mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców, rozwój infrastruktury oraz troskę o finanse publiczne.

W ramach swojej działalności w radzie, Pilimon współtworzył również Klub Radnych Niezależnych, w skład którego weszli również Piotr Romanowski oraz Joanna Równa. Ich wspólne wysiłki zaowocowały projektem uchwał i interpelacji, między innymi w walce o zwiększenie ekwiwalentu dla członków OSP do 28 zł za godzinę akcji.

„To szczególnie istotne w kontekście ich poświęcenia i pracy podczas akcji ratowniczych, często odbywających się w nocy i w trudnych warunkach atmosferycznych” – argumentuje Piotr Romanowski.

Ponadto, Piotr Romanowski, będąc częścią tegoż Klubu, złożył ważny wniosek o zwolnienie z opłat za wędkowanie nad jeziorami Reczynek i Kocioł dla osób w wieku emerytalnym, mając na uwadze ich aktywność oraz działania pro-senioralne.

Klub interweniował także w sprawie przywrócenia oświetlenia na ulicy Kościelnej.

Na stronie BIP Ośno Lubuskie nie znaleźliśmy żadnych zapytań, wniosków i interpelacji złożonych w ostatniej kadencji przez pozostałych 12 radnych. Nie otrzymaliśmy również odpowiedzi na naszego maila z pytaniami o ich działania. Tak więc wnioskować należy, iż pozostali radni, poza obecnościami na sesjach rady, nie zrobili nic szczególnego w trosce o swoich wyborców.