fbpx

Odpowiedzialność w spółce z o.o. Część III

Po krótkiej urlopowej przerwie powracamy z naszym cyklem traktującym o spółce z o.o. Poprzednio próbowaliśmy wyjaśnić sobie czym taka spółka jest, dlaczego warto zdecydować się na taką formę działalności oraz w jaki sposób spółkę z o.o. założyć. Dziś zatem krótko i przejrzyście o odpowiedzialności wspólników.

Generalnie jednym z powodów, dla których decydujemy się na założenie spółki z o.o. jest kwestia ograniczonej odpowiedzialności jej wspólników. Co do zasady wspólnicy w spółce nie odpowiadają za jej zobowiązania, gdyż potencjalni wierzyciele będą zaspokojeni z majątku samej spółki. Stanowi o tym zresztą poniekąd artykuł 151§4 Kodeksu spółek handlowych, który brzmi w wyjątkowo jasny i przejrzysty sposób: ”Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki”. Prościej się już nie da, prawda? Zgadza się, niemniej należy mieć świadomość tego, że w pewnych sytuacjach wspólnicy tę odpowiedzialność będą musieli jednak ponieść…

słubicka 5, 69 108 cybinka (1)

Odpowiedzialność w spółce w organizacji

Pierwszym takim przypadkiem jest odpowiedzialność kiedy spółka jest jeszcze w tzw. organizacji. Chodzi tutaj o okres, gdy zawarto już umowę spółki, ale jeszcze nie dokonano stosownego wpisu w KRS. W czasie tym za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie i spółka i -uwaga- wspólnicy. Solidarność w tym przypadku oznacza, że wierzyciel będzie mógł dochodzić spełnienia świadczenia od każdej z osób, wedle swego uznania. Pewnym pocieszeniem niech będzie fakt, że odpowiedzialność wspólników ogranicza się wówczas do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów.

Odpowiedzialność zarządu

Zapytacie Państwo, a co w sytuacji gdy egzekucja wobec zarejestrowanej spółki okaże się być bezskuteczna? No cóż, i takie okoliczności ustawodawca przewidział. W tego typu sytuacji za zobowiązania spółki odpowiadają członkowie zarządu i to całym swoim majątkiem. Dobra widomość jest taka, że wspomniani członkowie odpowiadać będą jedynie w sytuacji, jeśli w czasie sprawowania przez siebie funkcji nie podjęli odpowiednich działań i kroków, jeśli istniały przesłanki, aby np. zgłosić stosowny wniosek o ogłoszenie upadłości. Innymi słowy, trzeba się naprawdę „postarać”, abyśmy to my osobiście musieli płacić/ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Czytaj też:

Zakładamy spółkę z.o.o. Część II

Czym jest spółka z o.o i dlaczego warto zdecydować się na taką formę działalności? Część I

whatsapp image 2021 10 19 at 08.06.10
whatsapp image 2021 10 19 at 08.06.10
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Portal I Love Słubice - Całym sercem dla powiatu słubickiego!