Sprawą zatrutej Odry zajęły się urzędy w Niemczech. „Pierwsze wyniki analizy próbek wody wykazały obecność rtęci”- donoszą media

Sprawą zatrucia Odry zajęły się urzędy niemieckie. Jak donosi Oderwelle: „Państwowy Urząd Policji Kryminalnej (LKA) prowadzi dochodzenie w sprawie zabicia ryb. Woda ma tak niezwykle wysoki udział rtęci, że laboratorium powtarza test ponownie”.  Oderwelle: „Władze oceniły próbki. Według ministerstwa w Poczdamie w piątek powinny być dalsze wyniki. Na miejscu pozostały oficjalne ostrzeżenia o unikaniu kontaktu