Historia Polonii Słubice: Wzloty i upadki „Dumy Pogranicza”

Słubicki sport, a zwłaszcza piłka nożna to w zasadzie rówieśnicy naszego miasta. Już w 1945 roku do życia powołano protoplastę dzisiejszej Polonii – Kotwicę. Przez kolejne dziesięciolecia klub wielokrotnie zmieniał nazwę, choć największe sportowe sukcesy „Duma Pogranicza” osiągała przede wszystkim na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Przyjrzymy się dziś historii naszego klubu z naciskiem na ten właśnie