Gmina sfinansuje uczniom zajęcia pozalekcyjne. Jakie kółka zainteresowań ruszą w październiku?

W tym roku szkolnym w naszych placówkach oświatowych będą 23 kółka zainteresowań finansowane przez gminę. Uczniowie rozwiną m.in. zainteresowania artystyczne, sportowe, mogą skorzystać także z zajęć fitnessu lub uczyć się gry w palanta. Jednym z głównych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice uchwalanego corocznie przez Radę Miejską […]