Kontrola zwolnienia lekarskiego pracownika

Zwolnienie lekarskie, powszechnie znane jako L4, to czasowa niezdolność do pracy wywołana chorobą samego pracownika lub członka jego najbliższej rodziny. W tej drugiej sytuacji L4 wykorzystywane jest na tzw. opiekę konieczną. Zwolnienie lekarskie, o czym warto pamiętać, podlega kontroli pod względem prawidłowości jego wykorzystania. Najczęściej takiej kontroli zostaje objęty pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim powyżej […]