Prezes Zarządu „Odry dla Turystów” Łukasz Kozłowski został powołany do Państwowej Rady Gospodarki Wodnej [ROZMOWA]

Rada, to grupa 30 ekspertów z całej Polski z różnych dziedzin związanych z szeroko rozumianym pojęciem gospodarki wodnej – od żeglugi morskiej i śródlądowej, przez wodociągi i oczyszczalnie ścieków, aż po inwestycje przeciwpowodziowe. Jej zadaniem jest wypracowywanie stanowisk eksperckich na tematy bieżącej polityki wodnej naszego kraju, opiniowanie ustaw czy rozporządzeń, doradztwo. Rada ma także pośrednio