Stowarzyszenie po PROstu zakończyło drugi rok działania w ramach projektu “Przerwij milczenie 3”. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego zakończyło drugi rok działania w ramach projektu “Przerwij milczenie 3” finansowanego ze środków Gminy Słubice. Okres realizacji całego projektu to 19.03.2020r. – 30.11.2021r. Projekt skierowany był do osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Celem było zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy. Projekt skupiał się na dwóch