Najmłodsi uczniowie wracają do szkół. Gminne placówki gotowe na przyjęcie dzieci

Od 18 stycznia, uczniowie klas I-III,  wracają do nauki stacjonarnej. Każda gminna szkoła opracowała, w oparciu o wytyczne GIS i MEN, indywidualne zasady, które wynikają z możliwości lokalowych danej placówki. Powrót uczniów klas I-III do szkół podstawowych będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z GIS przygotowało wytyczne, które w dużej