woman gd0d92a580 1920

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w Słubicach – ruszyła kolejna edycja projektu „Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna VII”

Projekt „Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna VII”, współfinansowany przez Gminę Słubice, jest kontynuacją projektów z lat poprzednich i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Realizowany jest przez osiem miesięcy, w okresie od maja 2022 do grudnia 2022 r. Głównym celem projektu jest wspieranie rodziny w zakresie jej wszechstronnego rozwoju, poprzez wsparcie specjalistyczne, terapeutyczne i psychoedukacyjne dzieci, młodzieży i