Zakład Usług Wodno – Ściekowych poinformował, że woda w kranach nie jest już skażona, ale nadal trzeba przed spożyciem ją przegotować. Jednak w związku z przełączeniem nowej sieci wodociągowej w dniu 5 sierpnia część ulic zostanie bez wody. 

„Informujemy, że w dniu 31.07.2020 roku (piątek) pobrano próbki wody z publicznego wodociągu w Słubicach, wyniki nie wykazały obecności bakterii z grupy coli i tym samym nie potwierdziły się wcześniejsze badania, świadczące o rzekomym wystąpieniu tej bakterii w sieci wodociągowej obejmującej miasto. Niewielkie przekroczenia parametrów bakteriologicznych odnotowano jednak w wodzie dostarczanej do wiosek. Dlatego też woda nadal nadaje się do spożycia po przegotowaniu” – czytamy w komunikacie. O skażeniu pisaliśmy w czwartek:Woda skażona bakterią Coli. Można w niej się myć, ale pić można tylko po przegotowaniu.

Jednak nie wszyscy w mieście będą mogli korzystać z wody, bo część ulic z związku z podłączeniem do nowego wodociągu pozostanie w dniu jutrzejszym od 8.00 do 13.00 bez wody. Są to ulice: Żeromskiego (nr 19,22,23), Konopnickiej (nr 2,2a,2b), Daszyńskiego ( nr 2,5) Dąbrówki (nr 16), os. Słowiańskiego (nr 1 i 1a) oraz butików przy al. Młodzieży Polskiej (nr 15,16,17).

-Prowadzone prace są niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całej sieci wodociągowej. Po przywróceniu dostaw wody może wystąpić okresowe obniżenie jej ciśnienia oraz zmiana barwy – informuje Monika Iłowska, sekretarz projektu/specjalista ds. promocji w Zakładzie Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.  Słubice.

Treść całego komunikatu dotyczącego skażenia wody bakterią e-coli. 

Woda w Słubicach, Kunowicach, Pławidle, Nowym Lubuszu i Kolonii Nowy Lubusz nadal nadaje się do spożycia po przegotowaniu
Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniu 31.07.2020 roku (piątek) pobrano próbki wody z publicznego wodociągu w Słubicach, wyniki nie wykazały obecności bakterii z grupy coli i tym samym nie potwierdziły się wcześniejsze badania, świadczące o rzekomym wystąpieniu tej bakterii w sieci wodociągowej obejmującej miasto. Niewielkie przekroczenia parametrów bakteriologicznych odnotowano jednak w wodzie dostarczanej do wiosek. Dlatego też woda nadal nadaje się do spożycia po przegotowaniu.
W celu wyeliminowania wszelkich możliwych zanieczyszczeń woda w publicznym wodociągu w Słubicach została poddana dezynfekcji, chlorowaniu oraz płukaniu sieci. Po przeprowadzeniu działań naprawczych zostały pobrane kolejne (trzecie) próbki wody. Czas oczekiwania na oficjalne wyniki badań wynosi kilka dni, dlatego też w tym czasie, w celu zapobieżenia ewentualnym niepożądanym skutkom spożycia wody, a także z daleko idącej ostrożności, podtrzymuje się obostrzenia dotyczące spożywania wody wprost z kranu. W sytuacjach warunkowego dopuszczenia wody do spożycia przez sanepid, bezwzględnie obowiązują komunikaty wydane przez PPIS w Słubicach i konieczność stosowania się do wydanych w nich zaleceń.
W związku z licznymi zapytaniami i wypowiedziami mieszkańców (wyrażanymi najczęściej drogą telefoniczną, za pomocą mediów społecznościowych, lokalnych oraz portali internetowych) dotyczącymi jakości wody w gminie Słubice informujemy, że nie jest prawdą, że woda dostarczana za pośrednictwem publicznego wodociągu w Słubicach jest notorycznie niezdatna do spożycia, znajdują się w niej bakterie salmonelli czy nawet czerwonki. Są to insynuacje, które nie mają nic wspólnego z jakością wody na terenie miasta.
Sytuacje związane z brakiem przydatności wody do spożycia są w ostatnich latach jedynie incydentalne i krótkotrwałe (ostatnio woda była warunkowo dopuszczona do spożycia w 2019 roku). Są to zazwyczaj nieznaczne przekroczenia parametrów bakteriologicznych, a nie poważne skażenia czy „zatrucia” wody. ZUWŚ Sp. z o.o. pod nadzorem sanepidu prowadzi stały monitoring sieci wodociągowej. Dodatkowo za każdym razem w sytuacji wystąpienia awarii i po pracach prowadzonych na sieci wodociągowej (a tych w ostatnim roku w związku z modernizacją 8 km sieci wodociągowej jest bardzo dużo) woda poddawana jest badaniom.
Informujemy, że za każdym razem wiadomość o warunkowej przydatności wody do spożycia, a także remontach i awariach przekazujemy niezwłocznie włodarzom miasta i mieszkańcom. W przypadku ostatnich nieprawidłowości stwierdzonych w badaniach próbek wody oficjalną, potwierdzoną informację o nieprawidłowym wyniku badań próbek wody ZUWŚ otrzymał w dniu 30.07.2020 roku ok. godz. 14.00. Niezwłocznie, po wydaniu komunikatu przez PPIS w Słubicach, informacja o zanieczyszczeniu wody trafiła na stronę internetową Spółki www.zuws.pl, a także (drogą e-mail) do burmistrza Słubic, zarządców budynków, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych, szpitala oraz lokalnych mediów. Wraz z informacją ww. odbiorcom przekazano również skan komunikatu wydanego przez PPIS w Słubicach celem jak najszybszego udostępnienia mieszkańcom. Komunikat ten został w godzinach popołudniowych zaktualizowany przez sanepid i również jego ostateczna wersja trafiła do ww. podmiotów.
Za wszelkie utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy. Każdego dnia Spółka dokłada wszelkich starań, aby jakość dystrybuowanej wody do prawie 20 tys. mieszkańców gminy była zgodna z obowiązującymi normami i rozporządzeniem Ministra Zdrowia.