Marsz Pokoju rozpocznie się o godzinie 17:00 we Frankfurcie nad Odrą przy Steli Pokoju w parku am Anger. Stąd ulicą Karl-Marx-Straße uczestnicy przejdą do kościoła Mariackiego. Stamtąd marsz przejdzie do Słubic na deptak przy ulicy Jedności Robotniczej.

Organizatorem Marszu Pokoju jest Sieć Pokoju we Frankfurcie nad Odrą, która chce złożyć hołd pamięci ofiar wojen.

„Nigdy więcej faszyzmu! Nigdy więcej wojny! – zdecydowanie przeciwstawiając się wojnie i niewolnictwu oraz stając w obronie pokoju, międzynarodowego porozumienia, sprawiedliwości społecznej i klimatycznej” – czytamy w informacji prasowej przesłanej do redakcji I Love Słubice.

„Uczestnicy marszu w szczególności sprzeciwiają się jakiemukolwiek zwiększeniu wydatków na zbrojenia, zwłaszcza w kontekście panującego obecnie kryzysu klimatycznego oraz pandemii koronawirusa. Apelują o ograniczenie wydatków na zbrojenia na rzecz inwestycji w przyszłość: w sprawiedliwe społecznie i przyjazne dla klimatu społeczeństwo – czytamy w dalszej części komunikatu. 

Poprzez udział w Marszu Pokoju uczestnicy domagają się od polityków i rządzących rezygnacji z udziału w broni jądrowej, podjęcia działań na rzecz przedłużenia Traktatu
Nowego Początku oraz zachowania traktatu o zakazie prób z bronią jądrową oraz przystąpienia do Traktatu ONZ o broni jądrowej.

Zakończenie Marszu planowane jest na godzinę 18:30. W związku z pandemią koronawirusa podczas Marszu po stronie polskiej obowiązują poniższe obostrzenia:
– obowiązek noszenia maseczki dla każdej osoby uczestniczącej w marszu;
– zachowanie dystansu 2m;
– w marszu może wziąć udział max. 150 osób.

Organizatorzy zapraszają do udziału w marszu mieszkańców dwumiasta. 

Przypomnijmy, że już 5 września w Słubicach i Frankfurcie odbędzie się Marsz Równości.