Klamka zapadła. Dzieci wracają do szkoły. Jedni zrobią to z poczuciem ulgi, drudzy z ogromem wątpliwości i pytań, bo tak pełnego emocji powrotu do szkoły chyba nikt nas nie pamięta.

Zapytaliśmy rodziców oraz dzieci, co czują w związku ze zbliżającym się, tak wyjątkowym Nowym Rokiem Szkolnym. Zdania i opinie są skrajnie różne, ale wszystkie potwierdzają, że emocji i pytań nie brakuje. Boimy się o zdrowie naszych dzieci, zastanawiamy się, czy aby powrót do szkoły nie jest w tym okresie zbyt ryzykowny. Chcielibyśmy, żeby już było normalnie.. Z drugiej strony koronawirus nie zniknie z dnia na dzień. Musimy nauczyć się żyć w tych warunkach i nie dać się zwariować.

Szkoła w obliczu koronawirusa.

Maseczka stała się naszym obowiązkowym elementem garderoby, ale bardzo uciążliwym. Nie wyobrażamy sobie biegających dzieci w maseczkach. Jak zatem będą realizowane lekcje z wychowania fizycznego?

Najbardziej obawiam się zdalnego nauczania -mówi pani Agnieszka ze Słubic, mama Filipa debiutującego wkrótce czwartoklasisty. – Moim zdaniem nauczyciele nie zostali odpowiednio przygotowani do tego typu nauczania, w większości ten obowiązek spadł na nas rodziców. Mój siostrzeniec dostał zadanie z muzyki, miał nauczyć się grać na flecie! Absurd gonił absurd. Jeśli już ma być zdalne nauczanie, to niech uczniowie realizują liczbę godzin zgodnie z planem i podstawą programową. Niech te nauczanie nie ogranicza się do samych poleceń i zadań domowych moim zdaniem w zbyt dużej ilości. Od ludzi odpowiedzialnych za edukację wymagam więcej kreatywności, a także wyrozumiałości w ciężkim dla wszystkich okresie epidemii. Mój syn wkracza w nowy etap edukacji, gdyż rozpoczyna 4 klasę. Bardzo bym chciała, by mógł rozpocząć go w szkole. Jeśli jednak będzie istniało jakiekolwiek zagrożenie i zadecyduje się inaczej, nie pozostanie mi nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i pomóc mojemu dziecku najlepiej jak potrafię.

A co mówi o powrocie do szkoły Filip?

– Cieszę się, że wracamy do szkoły. Zajęcia przy komputerze były nudne i zbyt krótkie przerwy. W szkole znów spotkam się z kolegami i będziemy się razem bawić na dworze. Nie obawiam się niczego – mówi uczeń.

Fot. Pixabay (1)

Sylwia z Ośna Lubuskiego nie ukrywa swoich obaw. – Uważam, że pomysł by dzieci poszły do szkoły od 1 września, w dobie koronowirusa, nie jest dobrym pomysłem. Jako mama dziecka które ma astmę, alergię drżę na samą myśl, że moja córka może się wirusem zarazić. O maseczce nie ma mowy, ogranicza oddychanie z czym córka i tak ma problemy – przedstawia swoje wątpliwości. Dziewczynka podziela objawy swojej mamy.

Wszyscy jesteśmy postawieni przed sytuacją nową, nie wiemy jak obecność dzieci w szkole wpłynie na ilość zakażeń i rozwój epidemii. Nie można wszystkiego przewidzieć.Rodzice, nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych stoją przed niełatwymi decyzjami i czasem. Nie ma osoby, która nie zastanawiałby się jak ten rok szkolny będzie wyglądał, co przyniesie czas…

Nauczycielka wychowania fizycznego, Grażyna Dobrowolska odwołując się do przedmiotu, którego naucza dzieli się swoimi przemyśleniami.

– W szkole, choć stworzono regulaminy i przedstawiono wytyczne dotyczące pracy w warunkach obostrzeń, praca na zajęciach w-f będzie wyjątkowo trudna. Trudno jest zachować dystans społeczny w szatni, gdzie przebierają się dzieci, nie mówiąc już o przerwach, gdzie uczniowie muszą się przemieścić między salą lekcyjną a halą gimnastyczną – mówi wuefistka. – Nauczyciele mają obowiązek prowadzić zajęcia jak najczęściej na wolnym powietrzu, ale na ile lekcji starczy nam pomysłów? Co zrobimy zimą? A co, kiedy będzie padał deszcz? Szachy i warcaby też przecież wymagają zapewnienia miejsca z zachowaniem dystansu. Piłka nożna, koszykowa , ręczna i siatkowa- owszem, 1 piłka do dezynfekcji po lekcji, a po zajęciach obowiązkowe mycie rak i ich dezynfekcja, ale jak poprowadzić zajęcia, gdzie nauczamy techniki gry?, gdzie każdy uczeń powinien mieć piłkę i przećwiczyć z nią element techniczny? O ile zajęcia na powietrzu da się ogarnąć przy zapleczu boisk, to dużym kłopotem będzie organizacja gimnastyki przy niepogodzie – dodaje.

Dużo można by przytaczać przykładów z punktu widzenia nauczyciela, ale po szkole….dzieci i tak będą razem rzucać jedna piłką do kosza, skakać na wspólnej skakance lub po prostu spotykać się w większych grupach. Przed nauczycielami duże zadanie i duża odpowiedzialność, ale czy damy radę?

– To się okaże. Jako nauczyciel mam obawy, ale uważam, że da się pracować, nawet z przyłbicą na głowie i maseczką na dyżurach w czasie przerwy. Trzeba odrobinę poświęcenia i zrozumienia. Miejmy nadzieję, że to za jakiś czas minie – mówi nauczycielka Dobrowolska.

Noszenie maseczek bądź przyłbic wzbudza najwięcej kontrowersji. O ile założenie maseczki podczas robienia zakupów przekonuje nawet „koronasceptyków”, o tyle wizja dzieci w maseczkach przez kilka godzin w szkole budzi wyraźny sprzeciw wielu rodziców.

– Ja nie wyobrażam sobie, żeby moje dziecko biegało w maseczce nawet w czasie przerwy! Nie chcę także, żeby miało mierzoną temperaturę, nawet profilaktycznie. Jako rodzic nie wyrażam na to zgody – mówi pani Marta, mama 8-letniej Zuzi. – Co innego, jak dziecko poczuje się gorzej, w tej sytuacji wymagam pilnej informacji ze strony szkoły. Zabiorę wówczas dziecko do lekarza, ale na jakiekolwiek procedury typu wielokrotne mierzenie temperatury się nie zgadzam!

Pani Marta przytacza restrykcje ze strony Ministerstwa Edukacji: W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy szkoły i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły i ograniczy gromadzenie się uczniów (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Ponadto obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Maseczki powinny być stosowane w przypadku niemożności zachowania dystansu np. w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych, o ile nie jest zachowane zróżnicowanie czasowe w prowadzeniu zajęć.

– Takie stanowisko Ministerstwa jasno wyraża, że nie ma obowiązku noszenia maseczki w czasie lekcji – zaznacza pani Marta.

Sprawdziliśmy jak przygotowują się na Nowy Rok Szkolny placówki. Poszliśmy do Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim.

Dyrektor placówki mgr inż. Monika Wróbel w bardzo przejrzysty sposób wyjaśnia nam jak szkoła w Ośnie będzie po pierwszym września funkcjonować. Podkreśla, iż zarówno ona jak i nauczyciele bardzo cieszą się z powrotu dzieci do szkoły.

– Tak niezwykle długi czas nieobecności bardzo spotęgował tęsknotę za pracą i uczniami. Z pewnością nietypowe będzie przywitanie nowego roku. Nie będzie – jak to zawsze miało miejsce – uroczystego apelu. Dzieci wejdą do klas, przywitają się z wychowawcą i z kolegami, po czym otrzymają plan lekcji i powrócą do domów. Budynek szkoły ma dwa wejścia, osobne dla dzieci w klasach 0-3 i osobne dla klas 4-8. Dzieci wczesnoszkolne nie będą miały możliwości spotkania się z dziećmi starszymi. Rodzice będą mogli wejść tylko w nagłych przypadkach – mówi M. Wróbel.

Fot. Pixabay (3)

Nauczyciele będą odprowadzać najmłodsze dzieci do samego wyjścia. Uczniowie szkoły w Ośnie nie będą nosić maseczek w trakcie lekcji i nie będą mieli mierzonej temperatury przy wejściu do szkoły.

– Jeśli któreś dziecko poczuje się gorzej, będziemy niezwłocznie informować o tym rodziców – zaznacza pani dyrektor.

Nie ukrywa, że cała sytuacja jest tak naprawdę wielką niewiadomą dla wszystkich i dopiero za jakiś czas okaże się, jak sprawdzają się wdrożone procedury.

– Oczywiście dzieciom będziemy przypominać o podstawowych zasadach higieny i dystansie społecznym. Jesteśmy także otwarci na pomoc rodzicom. Jeśli któryś z nich czuje niepokój i obawy związane z tym, że jego dziecko lub dzieci mogą zarazić się Covidem 19 lub czują niepokój związany z uczęszczaniem dziecka do szkoły. Nie pozostawimy takiego rodzica, opiekuna czy ucznia bez pomocy i wsparcia. Będziemy tłumaczyć, wyjaśniać, pomagać i wspierać każdego w tym trudnym dla nas wszystkich czasie – zapewnia M. Wróbel.

Podkreśla, że nie należy bagatelizować zagrożenia, ale też należy podejść do obecnej sytuacji z rozsądkiem. Dzieci potrzebują powrotu do szkoły, a nauczyciele i pedagodzy zrobią wszystko, żeby ten powrót był jak najbardziej bezpieczny i szczęśliwy.

Jak są na nowy rok przygotowane szkoły w Słubicach?

Ze względu na różną specyfikę budynków szkolnych, każda placówka ma przygotowane indywidualne wytyczne. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w tym roku w żadnej ze szkół nie będzie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.

Szkoła Podstawowa nr.1

O godzinie 8:00 uczniowie klas 4 spotykają się z dyrektor Aurelią Wolny oraz wychowawcami na placu przed szkołą. Nastąpi przydział do klas, po czym uczniowie udadzą się z do wyznaczonych gabinetów.

Uczniowie klas 1 o godzinie 9.00 spotkają się na placu przed szkołą z Panią dyrektor i wychowawczyniami. Nastąpi oficjalne rozpoczęcie nauki w szkole, podział na klasy, po czym uczniowie udadzą się do wyznaczonych gabinetów, gdzie wychowawca przekaże informacje dotyczące organizacji pracy szkoły. Z jednym uczniem klas 1 na teren szkoły może wejść w maseczce tylko jeden rodzic lub opiekun. Wchodzący do budynku zobowiązani są zdezynfekować ręce oraz zachowywać dystans społeczny 1,5 m.

Uczniowie klas 2-8 spotkają się ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych gabinetach według harmonogramu. Podczas spotkań z wychowawcą zostaną rozdanie świadectwa ukończenia danej klasy i nagrody za wysokie wyniki w nauce. Następnie nauczyciele poinformują uczniów o organizacji nowego roku szkolnego, przekażą plany lekcji.

Obowiązuje ścisłe dostosowanie się do harmonogramu oraz reżimu sanitarnego tj. z 1 uczniem z klas 1 na teren szkoły może wejść w maseczce tylko 1 rodzic lub opiekun, należy zdezynfekować ręce i zachować dystans co najmniej 1,5 m.

Uczniowie klas 2-8 uczestniczą w spotkaniu z wychowawcą bez rodzica. Zobacz Szczegółowy harmonogram zajęć.

Szkoła Podstawowa nr.2

Uczniowie klas I rozpoczynają rok szkolny na boisku szkolnym (boisko
z nawierzchnią tartanową) o godz.8.00. Z dzieckiem może przyjść jedna osoba dorosła. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zachowania dystansu, przynajmniej 1,5m od pozostałych uczestników spotkania.

Uczniowie klas II-VIII spotykają się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych. Wychowawcy czekają na uczniów przy wskazanych poniżej wejściach do szkoły o ściśle określonych godzinach. Uczniowie wchodzą do budynku z wychowawcą i dezynfekują ręce. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do budynku szkoły.

Uczniowie, którzy korzystają z transportu publicznego celem dowozu do szkoły zobowiązani są nosić maseczki w czasie podróży. Osoby, które nie będą posiadały maseczek, nie będą mogły korzystać z transportu publicznego.

Dzieci z oddziału przedszkolnego przychodzą do szkoły o godz. 7.30 do 7.45. Wchodzą wejściem od ogrodu (wejście boczne). Pod opieką pomocy nauczyciela myją ręce i przechodzą do swojej sali. Szczegółowy harmonogram zajęć

Szkoła podstawowa nr.3

Uczniowie klas 1 o godzinie 9.00 spotkają się na boisku asfaltowym z Panią dyrektor Moniką Bugielską i wychowawczyniami. Nastąpi oficjalne rozpoczęcie nauki w szkole, podział na klasy, po czym uczniowie udadzą się do wyznaczonych gabinetów, gdzie wychowawca przekaże informacje dotyczące organizacji pracy szkoły. Z 1 uczniem klas 1 na teren szkoły może wejść w maseczce tylko jeden rodzic lub opiekun. Wchodzący do budynku zobowiązani są zdezynfekować ręce oraz zachowywać dystans społeczny 1,5 m.

Uczniowie klas 2-8 spotkają się ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych gabinetach według poniższego harmonogramu. Podczas spotkań z wychowawcą zostaną rozdanie świadectwa ukończenia danej klasy i nagrody za wysokie wyniki w nauce. Następnie nauczyciele poinformują uczniów o organizacji nowego roku szkolnego, przekażą plany lekcji
oraz zapoznają dzieci z obowiązującymi regulaminami funkcjonowania placówki. Szczegółowy harmonogram zajęć.

Szkoła podstawowa w Golicach

We wtorek, 1 września 2020 r. w Szkole Podstawowej w Golicach o godzinie 9.00 uczniowie spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych miejscach. W tym dniu odbędzie się zakończenie roku szkolnego 2019/2020 oraz rozpoczęcie nowego 2020/2021. Dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego o godzinie 9.00 spotykają się z wychowawcami na terenie boiska szkolnego przy scenie. Z jednym dzieckiem na teren szkoły może wejść tylko jeden rodzic lub opiekun, pamiętając o zachowaniu dystansu społecznego 1,5 m, zasłonięciu ust i nosa oraz dezynfekcji rąk lub ubraniu rękawiczek. Wychowawcy wręczą niespodzianki za pracę w ubiegłym roku oraz przekażą informacje dotyczące organizacji pracy szkoły – punktu i oddziału przedszkolnego.

Uczniowie klasy 1 o godzinie 9.00 spotkają się na sali gimnastycznej z dyrektor i wychowawczynią (wejście do szkoły od strony sali gimnastycznej). Nastąpi oficjalne rozpoczęcie nauki w szkole oraz ślubowanie pierwszaków. Wychowawca przekaże informacje dotyczące organizacji pracy szkoły oraz obowiązujących procedurach w związku z epidemią. Z jednym uczniem klas 1 na teren szkoły może wejść tylko jeden rodzic lub opiekun, pamiętając o zachowaniu dystansu społecznego 1,5 m, zasłonięciu ust i nosa oraz dezynfekcji rąk lub ubraniu rękawiczek. Uczniowie klas 2-8 spotkają się ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych gabinetach według poniższego harmonogramu. Podczas spotkań z wychowawcą zostaną rozdane świadectwa ukończenia danej klasy, nagrody za wysokie wyniki w nauce oraz podziękowania. Następnie nauczyciele poinformują uczniów o organizacji nowego roku szkolnego, przekażą plany lekcji oraz zapoznają dzieci z obowiązującymi regulaminami funkcjonowania placówki. Uczniowie klas 2-8 uczestniczą w spotkaniu z wychowawcą bez rodzica. Rodzice, którzy przybędą ze swoimi dziećmi oczekują na placu przed szkołą z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Autobus szkolny od 1 września jeździ zgodnie z planem. Należy pamiętać, że wsiadając do autobusu należy mieć zasłonięte usta i nos. Szczegółowy harmonogram zajęć.

Szkoła Podstawowa w Kunowicach

Spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych:
– godz.8.00: klasy III, V, VII
– godz. 9.00: klasa I i oddział przedszkolny
– godz. 10.00: klasy II, IV, VI, VIII.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. Ograniczone będzie przebywanie w szkole osób z zewnątrz (w tym rodziców) do niezbędnego minimum. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

W szkole zostaje wytyczona przestrzeń wspólna (łącznik budynków), w której rodzice lub opiekunowie przyprowadzają/ odbierają dzieci do/ ze szkoły (obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk).  Kontakty z rodzicami będą odbywały się za pośrednictwem telefonów, wiadomości e-mail oraz dziennika Librus. 

Szkoła Podstawowa w Cybince: Część uczniów z nauczaniem zdalnym

Na stronie szkoły umieszczony jest komunikat, w którym rodzice są informowani o tym, że część dzieci musi pozostać w domu.

„W związku z ostatnimi wytycznymi GIS z dnia 2 lipca 2020r. jesteśmy zobowiązani zapewnić każdemu przebywającemu u nas dziecku powierzchnie wynoszącą 2,5m² . W związku z tym nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich dzieci. W zależności od pomieszczenia, w którym będą przebywać dzieci ograniczają nas limity. W salach znajdujących się w budynku przy ul. Dąbrowskiego maksymalna liczba dzieci to 49 , natomiast w sali w budynku tzw. Nowej Szkoły przy ulicy Szkolnej 15 maksymalna liczba dzieci to 25. W związku z tym po weryfikacji wytycznych zgodnych z procedurami obowiązującymi w naszej placówce od maja 2020r. podajemy do publikacji imienne listy dzieci, które od 1 września rozpoczną wychowanie przedszkole w trybie stacjonarny czyli w budynkach przedszkola (ul. Dąbrowskiego; ul. Szkolna 15-rotunda)” – czytamy.  Lista uczniów

Dzieci, które nie znalazły się na poniższej liście będą objęte nauczaniem zdalnym. W przypadku zmiany obostrzeń szkoła natychmiast poinformuje rodziców o nowych zasadach. Lista uczniów

Szkoła Podstawowa Rzepin

Nie przewiduje się ogólnego spotkania. Uczniowie spotykają się ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. Dopuszczona jest obecność jednego z rodziców dziecka na spotkaniu w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I – III.

Odbiór podręczników odbędzie się podczas spotkań z wychowawcami 1 września. Szczegółowy harmonogram.