Gmina Cybinka

Gmina w minionym roku wydała na inwestycje 2.874.818,10 zł. W przeliczeniu na mieszkańca (6469 – 2019 r.) daje to kwotę  444,40 zł.

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2020 r. na terenie Gminy Cybinka:

 1. „Przebudowa ul. Szkolnej w Cybince” wartość – 1 mln 260 tys. zł,
 2. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Radzikowie, Przebudowa SUW w  Rąpicach, budowa Lokalnej Oczyszczalni Ścieków w Rąpicach”  wartość – 3 mln 61 tys. zł,
 3. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego e -usługi„ wartość – 1 mln  852 tys. zł,
 4. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cybince wartość – 3 mln 521 tys. zł,

Kwota pozyskanych środków finansowych zewnętrznych w 2020 roku:  6 mln 497 tys. zł,

Inwestycje do realizacji 2021 roku:

 1. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Cybinka” – wartość – 5 mln 805 tys. zł,
 2. „Przebudowa SUW Maczków, bud. Przydomowej Oczyszczalni Ścieków dla Szkoły Podstawowej w Białkowie” – wartość – 1 mln 800 tys. zł,
 3. „Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy przystani rzecznej w Uradzie” – wartość – 885 tys. zł
 4. Modernizacja dróg na terenie gminy Cybinka – wartość – 804 tys. zł.

W 2021 r. gmina planuje wydać na inwestycje  – 3.291.070,00 zł

Gmina Górzyca

W najmniejszej gminie naszego powiatu inwestycje wyniosły 905 843,13 zł. Przeliczając to na ilość mieszkańców gminy, których urząd statystyczny w 2019 r. odnotował 4299, wychodzi wynik niewiele ponad 210 zł. 

Inwestycje 2020

 1. Przebudowa ulicy Reja w Górzycy (w tym dofinansowanie w wysokości 276 533,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz 277 764,81 zł w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych) – przebudowa drogi o łącznej długości 364 mb, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, budowa chodników wraz z zjazdami na posesję mieszkańców, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych. Wartość inwestycji – 554 297,81 zł
 2. Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Górzyca – kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków – wymiana całego osprzętu wraz z podłączeniem obiektu do systemu monitorującego przepompowni ścieków w miejscowości Czarnów – ulica Kopernika, Górzyca – ulica Ogrodowa, Owczary. Inwestycja sfinansowana ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 121 770,00 zł. Wartość inwestycji – 121 770,00 zł
 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pamięcin – wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na istniejących płytach betonowych o długości około 210,0 mb – wartość 80 000,04 zł
 4. Remont zaplecza kuchennego wraz z zakupem wyposażenia sali wiejskiej w miejscowości Czarnów (fundusz sołecki) – wartość 34 866 zł
 5. Doposażenie placów zabaw w miejscowości Górzyca, Spudłów, Stańsk (fundusz sołecki) – wartość 33 716,73 zł
 6. Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Żabicach (fundusz sołecki) – wartość 25 655,55 zł
 7. Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Pamięcinie (fundusz sołecki) – wartość 25 000 zł
 8. Remont sufitu i ścian sali wiejskiej w miejscowości Laski Lubuskie (fundusz sołecki) – wartość 16 517 zł
 9. Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Radówku (fundusz sołecki) – wartość 14 020 zł

Inwestycje – remonty planowane do realizacji na rok 2021

 1. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oczyszczalni ścieków w Górzycy, Czarnowie, Ługach Górzyckich oraz budynku Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury i Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego w Górzycy w ramach projektu „Wykorzystanie mikro instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Górzyca”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 w 40%
 2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czarnów – ulica Polna i Środkowa. Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 50%
 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Spudłów. Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych wysokości 85%. W roku 2021 uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie budowy.
 4. Budowa budynku szkolno-przedszkolnego w miejscowości Czarnów. Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 85%. W roku 2021 uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie budowy.

Powiat słubicki

W roku 2020 na powiatowe inwestycje było przeznaczone 3.425.554,00 zł.  Liczba mieszkańców powiatu w 2019 r. wynosiła
46 929.   Wynik na jednego mieszkańca to 73 zł.

W roku 2020 powiat słubicki zrealizował jedną inwestycję:

Projekt pt. „Pogłębienie współpracy administracji partnerskich powiatów poprzez inwestycje w transgraniczną sieć dróg”. Wnioskodawcą projektu był powiat słubicki wraz z Powiatem Oder – Spree. Dofinansowanie projektu to 3.316.054,09 EUR, wartość całego projektu to 5 062 678,00 EUR. W ramach projektu przebudowano drogę znajdującej się w Powiecie Słubickim o nr 1254F Nowe Biskupice – Rzepin o długości 8,75 km oraz bliźniaczej drogi znajdującej się w Powiecie Odra – Szprewa nr K6755 o długości 3,75, która łączy autostrady A12 i A10. Wybudowana została również ścieżka rowerowa pomiędzy miejscowościami Gajec – Rzepin. Gminy Rzepin i Słubice dołożyły do inwestycji po milionie złotych.

 

Na inwestycje w tym roku przeznaczono 2.732.665,98 zł, z czego 2.422.665,98 zł pójdzie na budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na bieżące prace konserwacyjne, remontowe, itp.

Poprzednia strona  ->

Whatsapp Image 2021 01 27 At 14.41.42

Strony: 1 2