Portal der Europa-UniversitŠt Viadrina Europa-UniversitŠt Viadrina Referat fŸr Presse- und …ffentlichkeitsarbeit Heide Fest Gro§e Scharrnstra§e 59 15230 Frankfurt (Oder) Fšrderkreiskonto Nr.: 30 100 188 93 bei Sparkasse Oder-Spree BLZ 17 05 50 50 Tel.: 0335 5534 4368 Fax: 0335 5534 4600 e-Mail: presse@euv-ffo.de

Dzięki złagodzeniu przepisów sanitarnych obchody 30-lecia Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą zaplanowane na czwartek 15 lipca br. o godz. 14.30 mogą odbyć się z udziałem gości i przedstawicieli mediów. 

Uroczystość wywieszenia flag jubileuszowych, dyskusję panelową i otwarcie wystawy zaplanowane jest w dniu 15 lipca 2021 r. Udział w poszczególnych punktach programu lub w całym programie prosimy zgłaszać drogą mailową na adres: veranstaltung@europa-uni.de. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy przedstawicieli mediów na otwarcie obchodów, w czwartek, 15 lipca br., o godz. 14:30. Prezydentka Viadriny prof. dr Julia von Blumenthal wraz z władzami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i przedstawicielami studentów podniesie na maszt przed budynkiem Audimax na placu Uniwersyteckim „flagę 30-lecia”.

O godz.15.00-16.30 w sali Audimax Viadriny odbędzie się dyskusja panelowa na temat: „30 lat Uniwersytetu Europejskiego – rola Viadriny w nauce i społeczeństwie„. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców, grono akademickie oraz przedstawicieli mediów do udziału w uroczystościach na miejscu. Dyskusja będzie tłumaczona symultanicznie na język polski.

Przedstawicielki i przedstawiciele rządu Brandenburgii i polityki naukowej, szkolnictwa wyższego oraz nauki z regionu Berlin-Brandenburgia, polsko-niemieckiego świata naukowego, Frankfurtu nad Odrą oraz studentki i studenci Viadriny będą rozmawiać otwarcie o roli uczelni w nauce i społeczeństwie: o tym, jakie zmiany oceniają negatywnie oraz jakie oczekiwania maja wobec Viadriny w przyszłości.

W dyskusji udział wezmą:

– Małgorzata Kopka-Piątek, dyrektorka Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych w Warszawie
– Svea Kühl, przewodnicząca samorządu studenckiego AstA Viadrina
– Tobias Dünow, sekretarz stanu ds. nauki, badań naukowych i kultury w Brandenburgii
– prof. dr dr h. c. mult. Christoph Markschies, prezydent Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk
– Claus Junghanns, burmistrz Frankfurtu nad Odrą
– prof. dr Julia von Blumenthal, prezydentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

Dyskusja również będzie transmitowana na żywo w internecie i tłumaczona symultanicznie na język polski. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie udziału online na stronie www.europa-uni.de/30lat Link do transmisji zostanie wysłany przed wydarzeniem.

O godz. 17.00 w galerii przed Biblioteką Uniwersytecką odbędzie się wernisaż wystawy  fotograficznej. Na 14 wieloformatowych bannerach z około 560 zdjęciami przedstawione są najważniejsze wydarzenia z 30-letniej historii Viadriny

Od godz. 17.00 będzie można wziąć udział w bezpłatnym, krótkim oprowadzaniu po wystawie. Aby wziąć w nim udział należy wysłać zgłoszenie na adres: veranstaltung@europa-uni.de.

Wystawę będzie można oglądać w „Galerii Biblioteki” w budynku głównym Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, Große Scharrnstraße 59 aż do zakończenia obchodów, czyli do października 2022 r.

Historia Viadriny

Akt założycielski Uniwersytetu Europejskiego Viadrina podpisano 15 lipca 1991 r. W październiku 1992 roku 460 studentek i studentów rozpoczęło studia. Dziś Viadrina liczy ponad 5 000 studentek i studentów z ponad 100 krajów, co sprawia, że jest jedną z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w Niemczech.

Rocznica założenia Viadriny – 15 lipca 1991 r. – otwiera jubileuszowy program, którego wydarzenia do października 2022 r., czyli do momentu, w którym 30 lat temu pierwsi studenci przyjechali nad Odrę, mają służyć refleksji nad historią uczelni i jej rolą w przyszłości. Należą do nich wystawy, seminaria, cykl wykładów i flagi, które będą widoczne w wielu miejscach w dwumieście: we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach, a dzięki nim sama Viadrina.

Program jubileuszu znajduje się na stronie: www.europa-uni.de/30lat

Czytaj też: Czytelnia Biblioteki Collegium Polonicum w Słubicach ponownie otwarta