Dziś oficjalnie rondo przy wjeździe do Słubic, przy skrzyżowaniu ulic: Kunowickiej i Obozowej przyjęło nazwę “Rondo Tajnej Organizacji Nauczycielskiej”.

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Słubicach wystąpił z wnioskiem o nadanie nazwy “Tajnej Organizacji Nauczycielskiej”. Uzasadnieniem prośby była przypadająca na 2019 rok 80. rocznica powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Nazwa została nadana rondu, aby oddać cześć wszystkim, którzy poświęcili się dla dobra naszego społeczeństwa, narażając własne życie oraz swoich bliskich.

– Nadanie nazwy Rondo Tajnej Organizacji Nauczycielskiej jest pięknym gestem honorującym działalność nauczycieli tajnego nauczania, która stanowiła cenny wkład w walkę o wolność i niepodległość, na równi z walką zbrojną. Wzbogaca wiedzę społeczeństwa naszego miasta o wkładzie polskich nauczycieli w utrzymanie ciągłości systemu edukacji w okresie okupacji hitlerowskiej i zachowanie tożsamości narodowej – mówi nam burmistrz Mariusz Olejniczak. 

virtualnetia.com - projektowanie i tworzenie stron WWW
Tajna Organizacja Nauczycielska (TON)

Powstała w październiku 1939 roku, szacuje się, że nauczano ok.1,5 mln uczniów. Ówcześni nauczyciele w czasach okupacji organizowali m.in. tajne nauczanie, pomoc dla uczących, ukrywali poszukiwanych przedstawicieli inteligencji, pomagali osadzonym w obozach koncentracyjnych i więzieniach. – opowiadała podczas uroczystości nadania Weronika Bursztynowicz, która stoi na czele słubickiego oddziału ZNP.

W odsłonięciu tablicy ronda brali udział: prezes ZNP Sławomir Broniarz, burmistrz Słubic M. Olejniczak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach Grzegorz Cholewczyński, W. Bursztynowicz. Powiat reprezentował przewodniczący rady powiatu Wiesław Kołosza i wicestarosta Robert Włodek.  Uroczystości towarzyszyli nauczyciele oraz uczniowie okolicznych szkół wraz ze sztandarami.

 

[ngg src=”galleries” ids=”189″ display=”basic_thumbnail”]

Czytaj także: Wystawa na Placu Bohaterów w Słubicach