Wiosną dotarła informacja, że gmina otrzymała dotację na remont dwóch dróg w Drzecinie. Burmistrz Mariusz Olejniczak podpisał umowę z wykonawcą.

Jako pierwsza będzie modernizowana droga, która prowadzi od budowanego właśnie w Drzecinie wału przeciwpowodziowego do terenów rolnych. Zostanie ona wzmocniona kruszywem, dzięki czemu rolnikom będzie łatwiej dojechać do pól. Koszt tej inwestycji to 329 tys. zł, ale 144 tys. zł dotacji gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego. Zgodnie z umową wykonawca ma na to zadanie 30 dni.

Druga z dróg w Drzecinie także będzie modernizowana dzięki pozyskaniu dotacji, tym razem od Wojewody Lubuskiego, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Chodzi o drogę od świetlicy wiejskiej w kierunku rancza. Na odcinku 1,2 km powstanie 5-metrowej szerokości asfaltowa droga na podbudowie tłucznia. Koszt inwestycji to 690 tys. zł, z czego ponad 200 tys, zł pochodzi spoza budżetu gminy. Prace mają potrwać 2 miesiące. Wykonawcą obu dróg będzie firma Eurokop-Invest, która wygrała przetarg.

Czytaj także: Dzieci z rodzin popegeerowskich mogą liczyć na pomoc w zakupie sprzętu komputerowego