W myśl art. 68 specustawy o pomocy ukraińskim uchodźcom użyczający właściciele nieruchomości będą mieli możliwość przeprowadzenia eksmisji. I choć w tym wypadku nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, to wcale nie będzie aż takie proste. 

Żeby zabezpieczyć osoby przyjmujące wojennych uchodźców z Ukrainy pod swój dach, rząd w specustawie zamieścił zapis o tym, że jeżeli właściciel nieruchomości użyczy obywatelowi Ukrainy w celu tymczasowego zamieszkania, nie będzie się stosowało przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów oraz art. 15zzu ust.1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Można eksmitować, ale…

Co to znaczy? Dokładnie to, że łatwiej będzie eksmitować lokatorów ze swojego lokalu, nawet jeśli są to kobiety i dzieci. Jednak, jak zawsze pojawia się jakieś… „ale”.

– Wyłączenie nie oznacza dowolności w eksmisji tych osób. Zgodnie z art. 1046 par. 4 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli eksmitowany nie ma uprawnienia do lokalu socjalnego to komornik co do zasady wykonując obowiązek opróżnienia lokalu, usunie eksmitowanego do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może on zamieszkać. Jeżeli eksmitowanemu nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie – tłumaczy portalowi Prawo.pl  Jacek Kosiński adwokat i partner w Kancelarii Prawnej Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni. 

Najprościej rzecz ujmując, jeśli rodzina uchodźców nie ma swojego lokum, do którego ma prawa, nie można jej eksmitować dopóki gmina nie zapewni jej lokalu tymczasowego.  

Użyczenie, a najem lokalu

Umowa użyczenia przypomina umowę najmu, z tym że za najem trzeba zapłacić czynsz właścicielowi lokalu, a w użyczeniu tego obowiązku nie ma. Przez umowę użyczenia właściciel nieruchomości zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie – w tym przypadku – lokalu. Jeśli chodzi o umowę najmu, zmniejszenie ochrony  nie występuje. Jest tylko wyjątek w przypadku najmu okazjonalnego, gdzie najemca powinien wskazać inny lokal, do którego może być wykonana eksmisja.

Czytaj też: PESEL dla uchodźców z Ukrainy – informacje

Polscy wolontariusze oceniają przygotowanie władz Berlina na przyjęcie uchodźców.