Rozstrzygnięto ósmą edycję konkursu „Samorząd przyjazny energii”. W tym roku na najwyższe uznanie jury zasłużyły następujące samorządy: Gmina Górzyca, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Komarówka Podlaska, Miasto st. Warszawa – Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Gmina Ujazd oraz Gmina Krokowa.

 

Konkurs był skierowany do jednostek samorządu terytorialnego z terenu całej Polski. Inicjatywa została objęta patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zwycięzcy otrzymali tytuł „Samorząd przyjazny energii”, pamiątkowe statuetki oraz granty w wysokości 15 tys. zł. Tegorocznymi laureatami zostali:

 

Gmina Górzyca – obszar działania Enea Operator,
Miasto i Gmina Gąbin – obszar działania Energa-Operator,
Gmina Komarówka Podlaska – obszar działania PGE Dystrybucja,
Miasto st. Warszawa – Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa – obszar działania Stoen Operator,
Gmina Ujazd – obszar działania Tauron Dystrybucja,
Gmina Krokowa – obszar działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

 

Gmina Górzyca została nagrodzona za wzorową i efektywną współpracę z Eneą Operator w zakresie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawania warunków celu publicznego oraz uchwalania planów zaopatrzenia w energię elektryczną gminy, pozwalających realizować kluczowe dla regionu inwestycje w infrastrukturę elektroenergetyczną.

 

Decyzje Gminy pozwoliły na sprawne, racjonalne technicznie oraz ekonomicznie, zaplanowanie i zrealizowanie inwestycji związanych z rozwojem sieci dystrybucyjnej 110 kV i 15 kV na terenie Gminy. Inwestycje związane z przebudową linii 110 kV Kostrzyn – Górzyca, linii 110 kV Słubice-Górzyca, rozdzielni napowietrznej 110 kV w GPZ Górzyca oraz budowa i modernizacja linii napowietrznych SN umożliwiły przyłączenie do sieci Enei Operator farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 MW oraz farmy wiatrowej o mocy 24 MW.

 

Informacje o konkursie i wyniki można znaleźć na stronie internetowej organizatora: www.ptpiree.pl .

Źródło: Gmina Górzyca

Czytaj też: W drodze pomiędzy Kowalowem a Górzycą. Jaka jest historia Radówka i jego najbliższych okolic?