Patrol funkcjonariuszy Straży Granicznej ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymał 7 cudzoziemców, którzy usiłowali niezgodnie z prawem przekroczyć polsko-niemiecką granicę. Razem z nimi zatrzymano obywatela Ukrainy, który pomagał w popełnieniu przestępstwa.

 

We wtorek 23 maja funkcjonariusze Straży Granicznej ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku podczas rutynowego patrolu zauważyli grupę cudzoziemców w rejonie mostu granicznego w Słubicach. Na widok zbliżających się funkcjonariuszy SG cudzoziemcy próbowali uciec. Szybka interwencja strażników granicznych pozwoliła zatrzymać wszystkich uciekinierów. Ustalono ponadto, że cudzoziemcy podróżowali samochodem marki Skoda na polskich tablicach rejestracyjnych, którym kierował 30-letni Ukrainiec. Jak się okazało, udzielał pomocy 3 Afgańczykom w popełnieniu przestępstwa polegającego na niezgodnym z prawem przekroczeniu granicy państwowej.


W wyniku dalszych działań zatrzymano kolejnych 4 obywateli Afganistanu, pieszo zmierzających do granicy z Niemcami. Z oświadczeń cudzoziemców wynikało, że do granicy przywiózł ich nieznany im mężczyzna, samochodem marki Volkswagen. Podjęte poszukiwania kierowcy wskazanego pojazdu nie przyniosły jednak rezultatu.


Przeprowadzone wobec Afgańczyków sprawdzenia wykazały, że nie posiadali oni przy sobie żadnych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Z tego powodu cudzoziemców zatrzymano oraz wszczęto wobec nich postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia Polski, cudzoziemcy mają obowiązek zgłaszania się do siedziby Placówki SG w Świecku w ustalonych terminach.


30-letni kierowca pojazdu został zatrzymany za udzielenie pomocy migrantom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom granicy państwowej. Decyzją Sądu Rejonowego w Słubicach Ukrainiec został tymczasowo aresztowany na okres 2 miesięcy. Za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi osobami, obywatelowi Ukrainy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

 

Źródło: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej