Rutynowy patrol zachował czujność

Patrol funkcjonariuszy Straży Granicznej ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymał 7 cudzoziemców, którzy usiłowali niezgodnie z prawem przekroczyć polsko-niemiecką granicę. Razem z nimi zatrzymano obywatela Ukrainy, który pomagał w popełnieniu przestępstwa.   We wtorek 23 maja funkcjonariusze Straży Granicznej ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku podczas rutynowego patrolu zauważyli grupę cudzoziemców w rejonie mostu […]