fbpx

Gdzie dwóch się biło, tam nikt nie skorzystał. Za wojnę dwóch krewkich polityków zapłacą mieszkańcy powiatu!

27 mln zł powiat słubicki musi oddać Skarbowi Państwa. Jest to wynik konfliktu sprzed lat, kiedy to wojewodą był Marcin Jabłoński, a starostą Andrzej Bycka. Dokładnie chodzi o nieodprowadzanie do Skarbu Państwa dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych na byłym TTOC w Świecku za lata 2012-2016. Ale to niejedyny wyrok dotyczący tego sporu. Są też wyroki, które sąd zasądził na rzecz powiatu. Jak twierdzi wicestarosta Robert Włodek, różnica z niekorzyścią dla powiatu wynosi około 6 mln zł. Ale od początku…

13 września Naczelny Sąd Administracyjny nakazał zapłacić powiatowi do budżetu Skarbu Państwa – 27 mln zł. To wyroki za niepodprowadzanie składek z Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku. Początek tej historii sięga lat 2011-2012 r., kiedy to starostą powiatu słubickiego był Andrzej Bycka, a wojewodą lubuskim Marcin Jabłoński.

słubicka 5, 69 108 cybinka (1)

Wtedy to Andrzej Bycka sprzedał terminal powiatowi, na czele którego stał, posługując się zgodą na sprzedaż wydaną przez pełniącego wówczas obowiązki wojewody Jana Świrepo. Zgodę tę cofnął nowy wojewoda Marcin Jabłoński. Pomimo tego do transakcji doszło, a wojewoda Jabłoński złożył zawiadomienie do prokuratury. Ostatecznie po wielu sprawach sądowych, zapadł wyrok uznający Skarb Państwa jako właściciela terminala.

Przyszedł czas na rozliczenia

Przez cały ten okres Skarb Państwa powinien otrzymywać 75 proc. składek zysków z nieruchomości, a nie odprowadzono ich wcale (Bycka uznał, że utrzymanie terminala przewyższa kwotę, która pozostawała po odprowadzeniu opłat do Skarbu Państwa). Kwoty rosły, a sprawy swoje finały znalazły w sądach. 

sŁubice zaprasza białe ilovesłubice

Ostatecznie na dzień dzisiejszy widnieją 2 prawomocne wyroki sądu mówiące o zapłacie przez Skarb Państwa na rzecz powiatu słubickiego kwot dotyczących Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku oraz 1 wyrok nieprawomocny. Z kolei jest 5 prawomocnych wyroków sądu (dwa z nich są już spłacone) oraz 1 nieprawomocny wyrok (około 58 tys. zł + odsetki) mówiące o zapłacie przez powiat słubicki zobowiązań dotyczących TTOC na rzecz Skarbu Państwa. 

– Różnica wzajemnych roszczeń wynosi około 6 milionów złotych. Nie jest to kwota mała, ale zapewniam, że z jej uregulowaniem samorząd powiatowy poradzi sobie bez kłopotu – komentuje wicestarosta powiatu słubickiego Robert Włodek. – Chciałbym również wyraźnie zaznaczyć, że obecny zarząd nie ma nic wspólnego z powstaniem tego zobowiązania. Te wzajemne roszczenia powstały wiele lat temu, a my – dzisiaj, w tej kadencji samorządu – musimy po tym posprzątać.

Czy powiatowi grozi ustanowienie komisarza? Wojewoda Władysław Dajczak nie chce odnieść się do tej informacji, nie chce też komentować zaistniałej sytuacji związanej ze zobowiązaniami dotyczącymi terminala. 

sŁubice zaprasza białe ilovesłubice

Co na to Regionalna Izba Obrachunkowa? 

Żeby rozwiać wątpliwości wysłaliśmy pytania do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która kontroluje finanse samorządów, w tym powiatu. Izba zaopiniowała budżet powiatu na rok 2022 pozytywnie z zastrzeżeniem wyjaśnienia zobowiązań z tytułu nieodprowadzanych składek z TTOC. Sprawa została rozstrzygnięta prawomocnym wyrokiem przez Naczelny Sąd Administracyjny i mówi o spłacie 27 mln zł. Czy w związku z tym RIO podejmie jakieś kroki? 

– W sytuacji stwierdzenia przez RIO na podstawie dostępnych danych zagrożenia realizacji zadań publicznych i równoczesnego niedochowania przez powiat słubicki relacji wynikających z art. 242 ust. 1 lub art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (chodzi o to, że wydatki – w tym spłata zadłużeń – nie mogą być wyższe niż przychody – dop.red.) Kolegium RIO może wezwać powiat do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego – odpowiada prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Ryszard Zajączkowski. 

Czy tak się stanie? Jeśli różnica wzajemnych zobowiązań faktycznie wynosi 6 mln ze wskazaniem uszczuplenia budżetu powiatu, to może powiat wybrnie z tej trudnej sytuacji. Chyba, że dojdą jakieś inne pilne zobowiązania, o których wspominano choćby na ostatniej sesji powiatu. Chodzi o zwrot nienależnie pobranej przez powiat części subwencji oświatowej w wysokości około 2,5 mln zł.

Powiat złożył wniosek do Ministra Finansów z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy powołując się na błędnie funkcjonujący System Informacji Oświatowej. Co z tego wyniknie? Będziemy się przyglądać. 

Czytaj też: – JESTEM NORMALNYM PROSTYM CHŁOPAKIEM Z ZASADAMI, MOŻE TROCHĘ STAROŚWIECKIM – MÓWI PATRYK ANIŚKO ZE SŁUBIC, UCZESTNIK PROGRAMU TVN „ŚLUB OD PIERWSZEGO WEJRZENIA”

whatsapp image 2021 10 19 at 08.06.10
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Podcast Słubice