fbpx
Home Aktualności Stowarzyszenie po PROstu zaprasza na obchody Dnia Niepełnosprawnych. Czekają na Was kolorowe balony, poczęstunek i wystawa prac konkursowych wraz z ogłoszeniem wyników.

Stowarzyszenie po PROstu zaprasza na obchody Dnia Niepełnosprawnych. Czekają na Was kolorowe balony, poczęstunek i wystawa prac konkursowych wraz z ogłoszeniem wyników.

by Redakcja iLoveSłubice.pl
Img 20201203 Wa0009

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Od godz. 10.00 zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Szamarzewskiego 6/35 w Słubicach – choć nie będzie w tym roku marszu – będą kolorowe balony, poczęstunek i wystawa prac konkursowych wraz z ogłoszeniem wyników – informuje  Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego.

AUTOR TEKSTU: Stowarzyszenie po PROstu.

Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie.

tisachlerei aus słubice bietet ihnen terrassen, carports, saunas produktion und montage +4915163520291 (91×50 mm) (90×50 mm) (112×87 cm) (210×105 px) — kopia

Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne.

Stowarzyszenie po PROstu od wielu lat zajmuje się działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wiemy jak ważne dla naszych podopiecznych jest zrozumienie ich niepełnosprawności, brak lęku przed nimi i integracja ze środowiskiem lokalnym.

Każdy chce być akceptowany, każdy potrzebuje innych ludzi.

Niewiedza powoduje stereotypowe myślenie, często wywołuje takie zachowania osób bez niepełnosprawności, które krzywdzą osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny.

Ważna jest edukacja w tym zakresie oraz wszelkie działania, które umożliwiają kontakt osób zdrowych z osobami z niepełnosprawnościami – z korzyścią dla obu stron.

sŁubice zaprasza białe ilovesłubice

Dlatego od kilku lat w ramach działań własnych lub realizowanych projektów prowadzimy wiele działań integrujących osoby z niepełnosprawnościami ze środowiskiem lokalnym: np. obchody różnych ważnych świąt związanych z osobami niepełnosprawnymi, marsze integracyjne, warsztaty w szkołach i przedszkolach dotyczące niepełnosprawności, ale też ogniska dla naszych podopiecznych i ich rodzin, rejsy po Odrze, wyjazdy do kina, teatru czy parku trampolin.

Chcemy otworzyć świat przed naszymi podopiecznymi z niepełnosprawnościami, pomóc im korzystać w różnych form nauki i zabawy.

Od 4 lat realizujemy projekt „Każdy inny – wszyscy równi” dofinansowany ze środków Gminy Słubice – warsztaty edukacyjne i integracyjne w przedszkolach i szkołach, konferencje oraz przede wszystkim spotkania integracyjne dla naszych podopiecznych i w dniu 3 grudnia marsz integracyjny  ulicami Słubic.

tisachlerei aus słubice bietet ihnen terrassen, carports, saunas produktion und montage +4915163520291 (91×50 mm) (90×50 mm) (112×87 cm) (210×105 px) — kopia

W tym roku ze względu na pandemię forma obchodów została trochę zmieniona, ale odbyły się warsztaty integracje i edukacyjne, warsztaty dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zorganizowaliśmy też konkurs plastyczny – wpłynęło wyjątkowo dużo prac za co bardzo dziękujemy.

Niech ten szczególny dzień będzie okazją do refleksji i zrozumienia – bo przecież KAŻDY z nas jest INNY ale WSZYSCY są tak samo RÓWNI!

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.
W roku 2006 na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością.

tisachlerei aus słubice bietet ihnen terrassen, carports, saunas produktion und montage +4915163520291 (91×50 mm) (90×50 mm) (112×87 cm) (210×105 px) — kopia

Według dokonanych zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się i do niezależnego życia, do ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, edukacji oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym. W konwencji znalazły się również inne niezwykle ważne zapisy, a dotyczące równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji.

Kraje, które ratyfikowały konwencję, są zobowiązane do zwalczania uprzedzeń i uświadamiania ludziom, że osoby niepełnosprawne mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Zostały one również zobowiązane do przyjęcia takich rozwiązań prawnych, które umożliwią osobom niepełnosprawnym całkowitą realizację swoich praw oraz zlikwidują zapisy prawne, zwyczaje i praktyki dyskryminujące niepełnosprawnych.

Państwa-strony mają obowiązek powołać komórkę rządową odpowiedzialną za wdrażanie postanowień i stworzyć mechanizm ochrony praw gwarantowanych Konwencją.

Konwencja jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym całościowo ujmującym prawa osób niepełnosprawnych. Została przyjęta w grudniu 2006 r. na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i weszła w życie 3 maja 2008 r. Do połowy marca 2012 r. podpisały ją 153 państwa, a jej stronami jest 112 krajów.
30 marca 2007 r. Konwencję podpisała Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata. Natomiast 6 września 2012 r. Konwencję ratyfikował Prezydent Bronisław Komorowski. Prezydent podziękował posłom za jednomyślność w głosowaniu nad ustawą upoważniającą go do ratyfikacji konwencji. Jego zdaniem ta jednomyślność świadczy o głębokich zmianach w naszej mentalności. Dodał, że konwencja jest jednoczenie wyzwaniem, musimy iść dalej, w dalszym ciągu dostosowywać do niej polskie prawo oraz budować wrażliwość i zrozumienie na potrzeby niepełnosprawnych.

 

 

tisachlerei aus słubice bietet ihnen terrassen, carports, saunas produktion und montage +4915163520291 (91×50 mm) (90×50 mm) (112×87 cm) (210×105 px) — kopia
Baner Brandmed 2

You may also like

Leave a Comment

Podcast Słubice