Mamy odpowiedzi od Rzecznika Praw Pacjenta i Naczelnej Izby lekarskiej w sprawie lekarza pediatry słubickiego szpitala

Otrzymaliśmy odpowiedzi od Rzecznika Praw Pacjenta oraz Rzecznika Prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie lekarza pediatry słubickiego szpitala. W obu odpowiedziach załączona jest prośba o  złożenie skarg przez rodziców, co pozwoli na podjęcie stosownych kroków w tej sprawie. „Reagujemy na doniesienia prasowe, ale najlepiej by było, by to złożyli rodzice, którzy osobiście doświadczyli takiego traktowania […]