Biuro Poselskie Posła na Sejm RP  Tomasza Aniśko przesłało naszej redakcji ponadpartyjny apel posłanek, posła i senatora w sprawie przyjęcia przez Rady Gmin Województwa Lubuskiego projektu uchwały dotyczącej poszanowania praw osób LGBT+.

Autorem apelu są posłowie dr Tomasz Aniśko (poseł na sejm RP Partia Zieloni), Katarzyna Osos ( posłanka na sejm RRP Koalicja Obywatelska), dr Anita Kucharska-Dziedzic ( posłanka na sejm RP Lewica) oraz Wadim Tyszkiewicz ( senator RP).

W ostatnim czasie w Polsce , kraju uznanym za najbardziej homofobiczny w całej Unii Europejskiej obserwujemy niepokojące  coraz śmielsze próby dehumanizacji społeczności LGBT+ . Jesteśmy świadkami eskalacji agresji i dyskryminacji w stosunku do osób LGBT+. Ignorując takie zjawiska, sprawiamy, że niestety mają one szansę stać się naszą codziennością – piszą w apelu do rad miejskich w Gorzowie, Nowej Soli i Słubicach posłowie i senator.

Nadawcy przygotowali i załączyli także projekt uchwały, którą radni miejscy mieliby poddać pod głosowanie. W uchwale zawarte są punkty:

  1. Gmina …  deklaruje o swojej otwartości i chęci wsparcia osób LGBT+.
  2. Gmina … deklaruje chęć prowadzenia polityki wolnej od uprzedzeń, homofobii i transfobii. Deklarujemy tym samym, że instytucje miejskie są przyjazne osobom nieheteronormatywnym, zarówno jako pracodawcy, jak i  w relacji urząd – petent. Gmina … zobowiązuje się do przestrzegania podstawowych zasad równości i poszanowania różnorodności wszystkich osób w środowisku pracy, bez wzglądu na płeć, rasę, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznanie, światopogląd czy orientację seksualną.
  3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
TREŚĆ APELU

„LGBT+ to nie jest ideologia. LGBT+ to ludzie, jak my. Szanujmy ich prawa i nie odbierajmy im czegoś, co już od dawna należy do nich.” – ponadpartyjny apel posłanek i posłów do Rad Gmin Województwa Lubuskiego.

W tych trudnych czasach, których obecnie jesteśmy świadkami, nie możemy zapomnieć – co dobitnie pokazują ostatnie wydarzenia w Polsce – o czymś tak podstawowym jak prawa człowieka. Dlatego grupa posłanek, poseł oraz senator, zwróciła się do Radnych Gmin Województwa Lubuskiego z ponadpartyjnym apelem o przyjęcie przygotowanego przez nich we współpracy organizacjami pozarządowymi projektu uchwały dotyczącego poszanowania praw osób LGBT+.

 „LGBT+ to nie jest ideologia. LGBT+ to ludzie, jak my. I – jak my – chcą tego samego. Chcą pracować, robić zakupy, uprawiać sport, spacerować z ukochaną osobą za rękę, okazywać uczucia i śmiać się. Chcą korzystać z pełni przysługujących nam wszystkim praw. Bez strachu. W poczuciu bezpieczeństwa dla siebie i swoich bliskich. Chcą spokojnie i normalnie żyć. Zupełnie tak jak my. Szanujmy ich prawa
i nie odbierajmy im czegoś, co już od dawna należy do nich. Bo przecież wszyscy jesteśmy przede wszystkim ludźmi.” – piszą posłanki, poseł i senator w apelu skierowanym do Radnych Gmin Województwa Lubuskiego.

W obliczu wszystkich absurdów, podziałów i problemów, których doświadczamy obecnie w Polsce, nie możemy zapomnieć o osobach zepchniętych na margines. Nie możemy zapomnieć o osobach nieheteronormatywnych, których cierpienie jest jak najbardziej realne i spotęgowane nie tylko przez ostatnie wydarzenia, czy obostrzenia związane z pandemią, ale także zbliżający się okres świąteczny – tak przecież trudny dla wielu z nich.

Pamiętając o tym jak podzielone jest nie tylko nasze społeczeństwo, ale także politycy w naszym kraju – posłanki: Anita Kucharska-Dziedzic i Katarzyna Osos, poseł Tomasz Aniśko i senator Wadim Tyszkiewicz, postanowili wystąpić z ponadpartyjnym apelem i pokazać, że – pomimo wszelkich różnic – wszyscy pozostajemy ludźmi. I jako tacy powinniśmy szanować wzajemnie siebie i nasze prawa. Bo każde życie jest tak samo ważne. Niezależnie od płci, rasy, wieku, niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego, wyznania, światopoglądu czy orientacji seksualnej.

Projekt uchwały powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Instytut Równości, z którego inicjatywy Radni Zielonej Góry przyjęli 25 sierpnia 2020 uchwałę w postaci apelu wzywającego do poszanowania każdego człowieka, niezależnie od tego w co wierzy, jaki ma kolor skóry, kogo kocha i jakie wyznaje poglądy.

Czytaj też: Prokuratura w słubickim szpitalu! Ratownicy mają dość! Władze powiatu sytuacji nie komentują, jakby ich nie dotyczyła. Co się dzieje w tej lecznicy?