W Roku Karla Dedeciusa Fundacja im. Karla Dedeciusa zaprasza w czwartek, 4 listopada br. na polsko-niemieckie sympozjum pod tytułem „Język sąsiada”. W trakcie sympozjum uczestnicy będą rozmawiać o komunikacji w zakresie prawa, o języku kościołów i kultury (zwłaszcza przekładu literackiego) oraz o trudnościach pojawiających się przy dyskusjach na te tematy na obszarze polsko-niemieckim.

Do dyskusji zostali zaproszeni znani eksperci, przedstawiciele poszczególnych dziedzin z obu krajów, m.in. prof. Andrzej Wróbel – polski prawnik, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego w Polsce, Theresa Rinecker – generalna superintendentka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Berlinie-Brandenburgii-Górnych Łużycach, a także Renate Schmidgall – laureatka Nagrody im. Karla Dedeciusa i jej polska koleżanka Sława Lisiecka. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Irena Lipowicz, była przedstawicielka MSZ do spraw stosunków polsko-niemieckich i ambasador RP w Wiedniu.

Wydarzenie odbywa się we współpracy z Europejskim Centrum Ekumenicznym, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION, Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce.

Sympozjum odbędzie się w godz. 15:00-20:00 na platformie internetowej ZOOM.

Zgłoszenie udziału pod adresem: kds@europa-uni.de​

Program znajduje się w załączniku.​

Czytaj także: Podróż po rubieżach gminy Ośno, czyli z jesienną wizytą w Połęcku