Górzycki Klub Tenisowy Smecz otrzymał kolejne dofinansowania

Tym razem GKT Smecz otrzymał wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach realizacji zadań publicznych. Trzy z trzech złożonych wniosków pozytywnie przeszły oceny i otrzymały wsparcie finansowe. Dwa projekty dofinansowane zostaną z obszaru „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Pierwsze wsparcie opiewa na kwotę 5.500,00 zł i dotyczy projektu „Udział zawodników GKT Smecz Górzyca w […]